o
0
traganje za nebeskim ruhom
Mese~ev zrak...
isijavanje svetlosti kroz tkanine..
iz tame ka svetlu, iz svetla ka tami
Ovo su odevni objekti od plemenitih tkanina,
pana, svilenog tafta, `or`eta,
satena, organdina
o
koncept izlo`be
Objedinjujem tri celine, prema osnovnoj ideji
traganja za nebeskim ruhom
o
I ~in - preokret
No 40 pet odevnih objekata
TAMA: Dvojstvo, kontura, granica.
Jakna sa dva lica , pantalone(2)prsluk ,
suknja,  haljina

0
II ~in - prepoznavanje
Pet objekata - haljina(2)
pet na~ina prepoznavanja.
Prvi na~in prepoznavanja-po znacima
Drugi na~in prepoznavanja-onaj koji udesi sam umetnik
Tre}i na~in prepoznavanja-po se}anju
^etvrti na~in prepoznavanja-po zaklju~ivanju
Peti na~in prepoznavanja- po krivom zaklju~ivanju
oo
 III ~in - katarsa
Pet objekata - ogrtaca - SVETLOST