ЧЛАНОВИ КЛУБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА "ПАЈА ЈОВАНОВИЋ" ИЗ ВРШЦА
Актуелно
Чланови
Колоније
Историјат
Изложбе
II Страна
Го-Кр
Наредне стране Следећа страна

Горонић Душан, сликар
Рођен 1948. у Вршцу. Адреса: Змаj Jовина 38, Вршац

Завршио jе Вишу педагошку школу, одсек ликовно васпитање, у Београду. Члан jе КЛУВ-а од 1973. Излагао jе на више колективних изложби са КЛУВ-ом у Београду, Панчеву, Вршцу и др.

...................

Сокак
Сокак

Грабовић Ана, сликар
Рођена jе 1972. у Вршцу. Адреса: Игманска 23, Вршац.Тел. 013/813-209

Излагала jе на првом и другом Jугословенском ликовном биjеналу младих у Вршцу и на селективноj изложби 6+1 у Конкордиjи. Са КЛУВ-ом jе излагала колективно више пута.

...................

Етер I
Етер I
уље на платну,
100 x 70

Грaбoвић Бoрислaв, стрип цртач, сценариста и илустратор
Рoђeн 08. 04.1970. у Вршцу. Aдрeсa: Кoзaрaчкa 30a.

Своје радове је до сада објављивао у бројним публикацијама: Missive device, Formaline, Worm, Comix 2000, Topaz, Psychedelica, Helter Skelter, Earwax museum, , Strip burger, Skiro core, Apokalipsa i dr. Излaгao je у oквиру вршaчкe underground стрип сцeнe у Вршцу и ширoм зeмљe.

...................

Колективни рад
Колективни рад
стрип аутора:
Космичке пиране,
туш - колаж,
25 табли x 35,5

Грозданић Живко - Гера, академски сликар
Рођен 05.02.1957. у Вршцу. Адреса: Фрушкогорска 62, Вршац. Тел. 013/818-869

Завршио Академиjу ликовних уметности у Сараjеву, у класи професора Љубомира Перчинлића. Члан УЛУС-а, и УЛУВ-а. Самостално излагао 27 пута, а заjеднички на преко 150 изложби.

...................

Казан
Казан, јастук, казани од сивог лива,
неиспескарени,
500 x 500

Груjић Мита - Банатски, сликар
Рођен jе 20.10.1938. у Вршцу. Адреса: Гундулићева 45, Вршац. Тел 013/811-224

Сликарством се бави од ране младости, за време студија своје цртеже, илустрације и вињете објављује у Студенту. Укључује се у рад Клуба писаца. Сарађује као илустратор у часопису Угао, ради као дизајнер књига у истоименој едицији. Оснивањем КЛУВ-а постаје његов члан од првих дана и интезивно учествује на свим манифестацијама. Вољом чланова КЛУВ-а бива биран за председника, 1973/75. године. Имао је велики број студијских путовања и посета чувеним музејима света (Лувр, Ермитраж, музеји у Бечу, Прагу, Букурешту, Бриселу, Каиру, Венецијанско Бијенале и др.) Имао је 6 самосталних изложби (Вршац, Гудурица, Љубљана), а преко 60 колективних. Учесник jе Ликовног салона Jужног Баната више пута, добитник откупне награде музеjа у Краљеву 1981. Излагао на првоj изложби портрета у Тузли. Штампана му jе књига цртежа "Апокалипса 1". Дела му се налазе у земљи и иностранству, од северне Америке, Европе, бившег Совјетског Савеза до простора бивше Југославије. Добитник jе Октобарске награде на биjеналу у Краљеву 1981.Учествовао је на бројним хуманитарним акцијама.

...................

Европа на коленима! Ми не!
Европа на коленима!
Ми не!
уље на платну,
96 x 85

Груjић др Љубишa, сликaр
Рoђeн 03.08.1966. у Вршцу. Aдрeсa: Гaврилa Принципa 34, Вршaц. Тeл. 013/815-904

Сликарством се бави од школских дана. Завршио је Средњу медицинску школу у Београду, а студије и постдипломске студије - специјализацију плстичне и реконструктивне хирургије у Румунији. Поред сликарства бави се и музиком. Радови му се налазе у власништву бројних клиника и приватних збирки. Дo сaдa ниje излaгao.

...................

Гром
Гром
суви пастел,
60 x 50

Груjић Милoш, сликaр
Рoђeн 11.02.1937. у Вршцу. Aдрeсa: Гaврилa Принципa 34, Вршaц. Тeл. 013/815-904

Завршио је Вишу педагошку школу. Једно време је предавао ликовно васпитање у основној школи "Жива Јовановић". Под утицајем колега сликара, проф. Зубовић и проф. Сафаревића почео је да се бави сликањем. Радио је иконе, слике светаца и пејзаже. Привлачи га и рад са гвожђем - примењена уметност и графика. Дo сaдa ниje имao сaмoстaлних излoжби. Зajeднички je излaгao jeднoм, у Млaдeнoвцу 1967. Радови му се налазе у многим приватним збиркама.

...................

Локвањ
Локвањ
суви пастел,
29 x 43

Гулицовски Драган, сликар - покоjни
Рођен jе 14.08.1938. у Октиси код Струге. Адреса: Подвршанска VII/5, Вршац.

Завршио jе Вишу педагошку школу, одсек сликарства, у Београду. Самостално излагао шест пута. Групно излагао више пута широм земље. Активно излагао на великом броју изложби и манифестација које је приредио КЛУВ.

...................

Магнолије
Магнолије
акварел,
35 x 50

Деспотовски Горан, сликар
Рођен 1972. у Вршцу. Адреса: Војводе Путника 47, Пландиште. Тел. 013/861-458

Вишу школу ликовних и примењених уметности завршио 1995. у Београду. Академију уметности - одсек сликарство, у класи професора Душана Тодоровића завршио у Новом Саду 1999. Члан је УЛУВ-а од 1999. Имао је до сада четири самосталне изложбе. Учесник је на више колективних изложби. Добитник је годишње награде Академије уметности за сликарство '99.

....................

Парадокс '99
Парадокс '99
уље на плтну,
137 x 76

Димитриjевић Хаџи Jован, ваjар
Рођен 29.04.1905. у Ченеjу код Темишвара. Адреса: Анђе Ранковић 12/I,Вршац.

Самоуки уметник. Излагао jе више пута у оквиру КЛУВ-а. Многоброjна ваjарска дела налазе му се у разним краjевима света.

....................

Косовка девојка
Косовка девојка

Димитриjевски Горан, дизајнер
Рођен 30.05.1966. у Вршцу. Адреса: Игманска 26, Вршац. Тел. 013/814-334
Завршио Средњу архитектонску школу у Београду. Уредник стрип магазина Патагонија и стрип аутор. Излагао на више колективних изложби стрипа широм земље. Бави се професопнално графичким дизајном, припремом за штампу од 1990. Радио у маркетингу Вршачке Пиваре, тренутно запослен у дизајн студију Уметничке установе Мултимедијални центар из Вршца.

...................

Визуелни идентитет Вршачке пиваре А.Д.
Визуелни идентитет Вршачке пиваре А.Д. Шампион, логотипи и знаци

Димитровски - Лупуљев Нада, сликар
Рођена 30.09.1934. у Великом Гаjу. Адреса: Трг победе VII/13, Вршац. Тел. 013/815-139

Завршила jе Вишу педагошку школу - ликовни одсек у класи професора Вангела Коџомана. Самостално излагала у Охриду 1966. Излагала jе на многоброjним групним изложбама широм Jугославиjе. Члан jе Друштва ликовних педагога Воjводине. Имала jе студиjска путовања у неколико европских држава.

...................

Код чувара
Код чувара
уље на платну,
65 x 50

Дoбрић Мaриja, сликaр
Рoђeнa 28.12.1968. у Скoпљу. Aдрeсa: Пaшићeв трг V/5, Вршaц. Тeл. 013/815-994

Зaвршилa Шкoлу примeњeних умeтнoсти – oдсeк примeњeнo сликaрствo у Сaрajeву. Сaмoстaлнo ниje излaгaлa. Имaлa je jeдну кoлeктивну излoжбу у Сaрajeву ’88. Сликањем и грaфичким дизajнoм се бaви више година, ради у арт студију Графит у Вршцу.

...................

Акт у простору I
Акт у простору
суви пастел,
42,5 x 69,5

Добросављевић Борислав, фотограф
Рођен 27.05.1954. у Вршцу. Адреса: А. Ранковић 28, Вршац. Тел. 013/816-681

Власник студиjа "Фото Томић" из Вршца. Излагао у Виртону (Белгиjа), Београду, Вршцу итд.

....................

Херцег Нови ноћу
Херцег Нови ноћу
фотографија,
30 x 45

Драган Боjана, сликар
Рођена 07.10.1938. у Зрењанину. Адреса: Вардарска 12, Вршац. Тел. 013/817-121

Завршила jе Учитељску школу у Вршцу, Академиjу за васпитаче у Београду, ВПШ - ликовно васпитање. Члан је КЛУВ-а од 1980. Колективно излагала више пута са КЛУВ-ом у земљи и иностранству. Претежно се бави вајарством, али не запоставља ни остала ликовна подручја.

...................

Девет живота - А
Девет живота - А
уље на платну,
58 x 78

Зубовић-Масниковић Jулкица, академски сликар
Рођена 03.04.1940. у Светом Михаилу. Адреса: J. Гагарина 245/VII(42), Н. Београд.
Тел. 011/162-440

Дипломирала на Академији ликовних уметности у Београду у класи професора Недељка Гвозденовића 1965. Први пут је излагала 1966. Члан УЛУС-а од 1968. Самостално излагала више пута у Вршцу, Ваљеву, Зрењанину, Београду. Имала је 4 самосталне изложбе (Вршац - Народни музеј, Ваљево - Народни музеј, Зрењанин - Модерна галерија, Београд - галерија Црњански). Излагала на бројним колективним изложбама од 1969. до данас (Београд '65, '68, '74, Вршац '69, '82, '91, '92, '96, Н. Београд '75, '76, '77, '78, '79, '88, Каштел Лукшић '90, Г. Милановац '92, '96, Зрењанин '93, Гроцка '99.) Поред сликања бави се и илустровањем и уметничким обликовањем коже. Добитник је откупне награде за сликарство на изложби "Ликовни уметници и Вршац у XX веку", Народни музеј Вршац 1969.

....................

Дан одређен за сећање
Дан одређен за сећање
уље на платну,
80 x 60

Игњатовић др Милан, фотограф
Рођен 25.06.1962. у Београду.

Фотографијом се бави више од 15 година. Самостално излагао четири пута (у Вршцу '88, Новом Саду '88, и Словачкој '91. и '95.), а групно више пута ( Херцег Нови '91, Лузан - Швајцарска '93. и др.) Добитник jе неколико награда ( награда туристичког савеза Вевеј - Швајцарска '92, награда за колекцију "Мимоза фокус" - Херцег Нови '91. и др.)

....................

Саксофон
Саксофон
фотографија,
38 x 28,5

Jевдић др Драган, сликар
Рођен 25.03.1945. у Београду. Адреса: Милана Тепића 28, Вршац. Тел. 013/822-242

Медицински факултет, специjализациjу, магистратуру и докторат медицинских наука завршио у Београду. Члан је СУЛУВ-а. Сликањем се бави од школских дана. Самостално излагао на медицинском факултету у Београду, кући Ђуре Jакшића, Конкордији - Вршац '98, Војномедицинској академији у Београду '99. и др. Колективно jе излагао на више заjедничких изложби (Чачак '96, '"Хиландар - мати српске духовности" - Вршац, Б. Црква, Панчево '98, Октобарски салони '96, '97, '98. у С. Митровици и Шапцу '98, Темишвару '96. и '97, Решици '98, музејима у Словачкој (Михаловце, Перцах, Банска Бистрица) '97.) Учесник jе неколико колониjа (Вршац '96, '97, '98, Пландиште '96, '97, спец. псих. болница "Горња Топоница" '97, '98, Зобнатица '98, Песак '98). Jедан jе од оснивача колониjе "Гудурица '94 и '95", као и прве вршачке ликовне колониjе "Трагом Паје Јовановића '96". Оснивач је и учесник првог вршчког ликовног салона "Паја Јовановић 1996". Више пута jе награђиван, а радови му се налазе у земљи и иностранству. Био је председник КЛУВ-а у периоду од 1994. до 1997. и поново је од марта 1999.

....................

Хиландар
Хиландар
уље на платну,
200 x 200

Јовановић М. Богдан, дипл. инг. архитекта, сликар
Рођен 30.08.1920. у Вршцу. Адреса: Вршац.

Цртањем се бави од 1927. Прецртавао је карикатуре из новина, временом је направио колекцију од око 1000 цртежа који су током Другог светског рата нестали. У гимназији се бавио израдом акварелa и орнаменталним цртањем.

....................

Доситејева улица из 1900-те
Доситејева улица из 1900-те
цртеж,
49 x 70

Jугa Eмилиja, сликaр
Рoђeнa 29.06.1960. у Дупљajи, девојачко презиме Ђукин. Aдрeсa: Жупскa 79, Вршaц.
Тeл. 013/820-806

Сaмoстaлнo ниje излaгaлa. Koлeктивнo излагала 8 путa (од тога 5 пута у галерији Шампион Мултимедијалног центра, изложба колажа у Пожаревцу). Учeствoвaлa je нa двe ликoвнe кoлoниje, од тога је једна "Сликари у Пивари '99". Бави се израдом пејзажа техником уље на платну, колажа. Члан је КЛУВ-а.

....................

Вршачки брег
Врпшачки брег
уље на платну,
60 x 70

Калишки Миодраг, графички дизаjнер, маjстор фотографиjе.
Рођен 02.09.1947. у Баваништу. Адреса: Трг Лењина 6б, Вршац. Тел. 013/815-955

Имао jе неколико самосталних и више колективних изложби широм земље. Добитник jе броjних награда.

....................

Реализација 1
Реализација 1

Керин - Стоjовић Амалиjа, сликар
Рођена 1951. у Херцег Новом. Адреса: Народног фронта 115, Мељине.
Медицински факултет и специјализацију медицине рада завршила је у Београду. За време студија похађала је једногодишњи семинар савремене уметности у МСУ на Новом Београду. Завршила jе школу сликања у Херцег Новом коjу су држали познати херцеговачки сликари. Активно се бави сликањем од 1988. До сада jе имала три самосталне изложбе у Херцег Новом, Тивту и Котору.

....................

Узбуркани сутон
Узбуркани сутон
пастел,
46 x 30

Кокотовић Jован, сликар
Рођен: 05.09.1961. у Вршцу. Адреса: Ђуре Даничића 20, Вршац. Тел. 013/813-224

Завршио jе Педагошку академиjу. Самостално излагао два пута, у Конкордији '98. и у галерији Аурора '99. Колективно ниjе излагао. Члан КЛУВ-а од 1997.

....................

Без назива
Без назива
комб. техника,
150 x 150

Костић С. Милета, академски сликар
Рођен 1946. у Вршцу. Адреса: Жарка Зрењанина 23, Вршац

Завршио jе Академиjу ликовних уметности, сликарски одсек, у Београду. Члан jе СУЛУВ-а. Приредио jе седам самосталних изложби, излагао jе на многим колективним изложбама.

....................

После унинија 1
После унинија 1

Кречковић Слободан, сликар
Рођен у Београду.

Имао jе више самосталних изложби у Румуниjи, Београду, заjеднички излагао са КЛУВ-ом у Вршцу, Темишвару, Чачку.

Ваза
Ваза
Почетак стране
Наредне стране Следећа страна
Пета страна Четврта страна Трећа страна Прва страна