Iz kuće izašao čovek
sa štapom i torbakom
		i na dalek put,
		na dalek put
krenuo sporim korakom.

Išao napred i pravo
i samo napred je hteo.
		Nije spavao ni pio,
		nije pio ni spavao,
spavao, pio, ni jeo.

I jednom tako, zorom,
u mračnu šumu zašao.
		I tog časa,
		i tog časa,
i tog časa nestao.

Ako ikom o čoveku
stignu neke vesti,
		nek nas što pre,
		nek nas što pre,
nek nas obavesti.

1937.