Писма

ПИСМАД.Хармс са Алисом Порет, 1931. године


© Џуропе, Последнја измена 10.Новембра 1995.