(KANABE)


Jedan Francuz dobio na poklon kanabe, četiri stolice i fotelju. Seo Francuz na stolicu kraj prozora, ali mu se lično više leži na kanabetu. Legao Francuz na kanabe, ali mu se već više sedi na fotelji. Ustao Francuz sa kanabeta i seo u fotelju kao kralj, ali mu se već po glavi vrzmaju misli da je na ovoj fotelji odviše mekano. Bolje, brate, jednostavno, na stolici. Prešao Francuz na stolicu kraj prozora, samo što se Francuzu baš ne sedi na ovoj stolici jer kod prozora baš duva. Francuz prešao u stolicu kraj peći i osetio umor. Onda Francuz rešio da legne na kanabe da se odmori ali je, i ne došavši do kanabeta, skrenuo u stranu i seo u fotelju. - E, ovde je odlično! - reče Francuz, i odmah dodade: - Ali je na kanabetu, s oproštenjem, bolje.