RAZORUŽANI ili NESREĆNA LjUBAV


LAV MARKOVIČ (priljubljujući se uz damu): Dozvolite!

DAMA (odbijajući ga dlanovima): Odstupite!

LAV MAKAROVIČ (nasrćući): Dozvolite!

DAMA (odgurkujući ga nogama): Odbijte!

LAV MAKAROVIČ (hvatajući je rukama): Dajte samo jednom!

DAMA (odgurkujući ga nogama): Pustite! Pustite!

LAV MAKAROVIČ: Samo jedan metak!

DAMA (mrmlja nešto kao +ne+).

LAV MAKAROVIČ: Metak! Jedan metak!

DAMA (sklapa oči).

LAV MAKAROVIČ (nestrpljivo poseže rukom za svojom spravom i, odjednom, kako se pokazuje, ne može da ga nađe): Sačekajte! (Švrlja rukama po svom telu.) Kakav je ovo sad đavo!?

DAMA (zapanjeno gleda Lava Makaroviča).

LAV MAKAROVIČ: Lepa parada!

DAMA: Šta se desilo?

LAV MAKAROVIČ: Hm... (rasejano gleda na sve strane).

Zavesa.

1934.