TEMA ZA PRIČU


Neki inženjer stavio je sebi za cilj da podigne oko Pe ter burga ogroman zid od cigle. Razmišlja kako da to izvede, ne spava no ćima i proračunava. Vremenom se obrazuje kružok mislilaca-in že njera i stvara se nacrt podizanja zida. Odlučeno je da se zid iz gradi noću, i to ceo zid za jednu noć kako bi se sutradan svi iz ne na di li. Pozivaju se radnici. Daje im se raspored rada. Gradski oci drže se po strani i, najzad, nastupa noć kada treba pristupiti grad nji. O gradnji zida znaju svega četiri čoveka. Radnici i inženjeri do bi jaju tačan raspored gde ko treba da bude i šta treba da radi. Za hvaljujući tačnom proračunu, uspevaju da podignu zid za jednu noć. Sledećeg dana u Peterburgu uzbuna. I sam autror zida je snužden. Ni on sam ne zna čemu bi taj zid mogao da posluži!

1935.