OPTIČKA VARKA


Semjon Semjonovič stavlja naočare, posmatra bor i vidi: na grani bora sedi jedan seljak i preti mu pesnicom.

Semjon Semjonovič skida naočare, posmatra bor i vidi da na grani bora niko ne sedi.

Semjon Semjonovič stavlja naočare, posmatra bor i opet vidi kako na grani bora sedi jedan seljak i preti mu pesnicom.

Semjon Semjonovič skida naočare, opet vidi na grani bora niko ne sedi.

Semjon Semjonovič opet stavlja naočare, posmatra bor i opet vidi kako na grani bora sedi jedan seljak i preti mu pesnicom.

Semjon Semjonovič ne želi da veruje u ovu pojavu i smatra je optičkom varkom.

1934.