Kosovo: Vesti - Moskva

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Mon, 29 Mar 1999 14:10:17 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Evo, urpavo javljeno da ruski rpemijer Evgenij Primakov za koi sat
krec'e za BG.

Dao Bog pa c'e da se smiri sve ovo uskoro.

Pozdraf
von Sale

Date: Mon, 29 Mar 1999 14:04:27 +0400

Ministar odbrane Rusije malorpe izjavio da do sada u YU ima oko 1.000
CIVINIH z"rtva, s'to mrtvih s"to ranjenih ;((((((((

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------