Kosovo: CHICAGO DALEY PLAZA, 8PM

Milica Medved (milica@granny.uchicago.edu)
Mon, 29 Mar 1999 16:52:20 -0600 (CST)


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Ja zvala, proverila, i protest je stvarno

U SREDU, 31. MARTA, NA CHICAGO DALEY PLAZA, 8PM, PONESITE SVECE, DOVEDITE
AMERE

Info: (630) 279-2197, natali49@idt.net

U utorak ima sluzba u nasoj crkvi (Redwood Drive?), pa nisu hteli da prave
konflikt.

Vidimo se,

Milica

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------