Kosovo: KOSOVO@YUROPE.COM - PREVOD NACRTA REZOLUCIJE UN

J.D. (jdakic@ihug.com.au)
Thu, 10 Jun 1999 06:37:35 +1000


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Ovo je www.inet.co.yu prevod koji ce biti postavljen na njihovom sajtu =
ali sam mislila da bi vas verovatno zanimalo da vidite u medjuvremenu.
Originalni dokument je na =
http://www.cnn.com/WORLD/europe/9906/08/resolution.text/
(plus - potpisan dogovor izmedju NATOa i VJ)
Pun tekst nacrta Rezolucije Ujedinjenih Nacija, za Kosovo=20

(A) Pozivajuci se na svoje rezolucije : 1160 (1998) od 31. marta =
1998 godine; 1199 (1998) od 23. septembra 1998 godine; 1203 (1998) od =
Oktobra 1998 godine i 1239 (1999) od 14. maja 1999 godine,=20

(B) Zaleci da nije bilo puno poshtovanje uslova ovih rezolucija,=20

(C) Odluchne da nadju reshenje smrtno ozbiljnoj humanitarnoj =
situaciji na Kosovu i da obezbede siguran i slobodan povratak kuci svih =
izbeglica i osoba van svojih domova,=20

(D) Osudjujuci sve chine nasilja na stanovnishtvu Kosova i svu =
teroristichku akciju pochinjenu od strane svih stranki/partija,=20

(E) Pozivajuci se na izjavu Genralnog Sekretara Ujedinjenih Nacija =
od 9. aprila 1999 godine, kojom je izrazena briga za humanitarnu =
tragediju koja se deshava na Kosovu,=20

(F) Potvrdjujuci pravo svih izbeglica i osoba van svojih domova, da =
se vrate svojim kucama u sigurnosti,=20

(G) Pozivajuci se na ulogu i prava Medjunarodnog Kriminalnog Suda za =
bivshu Jugoslaviju,=20

(H) Pozdravljajuci osnovne principe politichkog reshenja Kosovske =
krize usvojene 6. maja 1999 godine (S/1999/516, Prilog 1 ovoj =
rezoluciji) i pozdravljajuci prihvatanje, od strane Federativne =
Republike Jugoslavije, principe obrazlozene u tachkama 1 do 9 od =
dokumenta razmatranog u Beogradu 2. juna 1999 godine (S/1999/649, Prilog =
2 ovoj rezoluciji), i prihvatanje ovog dokumenta od strane Federativne =
Republike Jugoslavije,=20

(I) Potvrdjujuci odluchnost svih chlanica zemalja da podrze =
suverenitet i teritorijsku celinu Federativne Republike Jugoslavije i =
njenih republika i pokrajina, u obliku u kome su opisane u Zadnjem =
Helsinki Zakonu i dokumentu S/1999/649, Prilog 2,=20

(J) Potvrdjujuci poziv prethodnih rezolucija za jaku autonomiju i =
znachajnu samo-vladu Kosova,=20

(K) Odluchujuci da situacija u regionu nastavlja da pravi pretnju =
Medjunarodnom miru i sigurnosti,=20

(L) Odluchne da osiguraju sigurnost i obezbedjenje medjunarodnih =
trupa i ostvarenje od strane svih umeshanih njihove duznosti pod =
trenutnom rezolucijom u Poglavlju VII Chartera Ujedinjenih Nacija,=20

=20
1. Odluchuje da politichko reshenje Kosovskoj krizi ce biti =
zasnovano na osnovnim principima Priloga 1 i ostalim tachkama razlozenim =
u Prilogu 2;=20

2. Pozdravlja prihvatanje, od strane Federativne Republike =
Jugoslavije, principa i ostalih tachaka na koje smo se pozvali, gore, u =
tachci 1 i zahteva kompletnu saradnju Federativne Republike Jugoslavije =
u njihovom brzom ispunjavanju;
=20
3. Posebno zahteva da Federativna Republika Jugoslavija pod hitno =
zaustavi nasilje i ugnjetavanje na Kosovu, tako da se to moze potvrditi, =
i zapochne/zavrshi postepeno povlachenje sa Kosova, tako da se moze =
potvrditi, sve zvanichne i nezvanishne vojske i milicije u skladu sa =
vrlo brzim redom/rasporedom, sa kojim ce biti sinhronizovano =
postavljanje medjunarodnih trupa bezbednoti na Kosovo;=20
=20
4. Potvrdjuje da, posle povlachenja, dogovorenom broju Jugoslovenske =
i Srpske vojske i milicije ce biti dozvoljeno da se vrati na Kosovo da =
preuzme vrshenje duznosti opisane u Prilogu 2;
=20
5. Odluchuje da ce postavljene biti na Kosovu, pod kontrolom =
Ujedinjenih Nacija, civilne i vojne trupe, sa opremom i ljudima =
odgovarajucom potrebi, i pozdravlja prihvatanje, od strane Federativne =
Republike Jugoslavije, postavljanje ovih trupa;
=20
6. Trazi od Generalnog Sekretara da odredi, u suglasnosti sa Savezom =
Bezbednosti, Specijalnog Poslanika da kontrolishe ostvarivanje civilnih =
trupa, i u nastavku trazi da njegov Specijalni Poslanik je u bliskoj =
suradnji sa medjunarodnim trupama bezbednosti da bi se osiguralo da obe =
grupe rade na istim ciljevima i da jedni druge podrzavaju;=20
=20
7. Ovlashcava zemlje chlanice i odgovarajuce medjunarodne =
organizacije da zasnuju medjunarodne snage bezbednosti na Kosovu kako je =
opisano u tachci 4 Poglavlja 2 sa korishcenjem svih sredstva potrebnim =
da se ispune njihove duznosti po paragrafu 9 opisanim dole;
=20
8. Potvrdjuje potrebu za rapidno ostvarenje effektivnih =
medjunarodnih civilnih i bezbedonosnnih trupa na Kosovu, i zahteva da =
stranke kompletno saradjuju u njihovom postavljanju,
=20
9. Oduchuje da duznosti medjunarodnih snaga bezbednosti koje ce biti =
postavljene i aktivne na Kosovu ce ukljuchiti:
(a) obeshrabrenje ponovnih sukoba, odrzavanje i gde potrebno =
prisiljavanje primirja, osiguravanje povlachenje i sprechavanje povratka =
na Kosovo Federativne i Republichke Vojske, milicije i nezvanichne =
vojske, sem one opisane u tachci 6 Priloga 2;
(b) zaustavljanje vojne uloge Oslobodilachke Vosjke Kosova (KLA) i =
ostalih naoruzanih grupa Kosovskih Albanaca kao shto je opisamo ispod, u =
paragrafu 15;
(c) ostvarivanje bezbedne sredine u kojoj ce izbeglice i osobe van =
svojih domova moci da se vrate kucama bezbedno, medjunarodne civilne =
trupe moci da funkcionishu, privremena vlada ce moci da se ostvari i =
humanitarna pomoc ce moci da se donosi;
(d) osiguravanje opshte bezbednosti i reda dok medjunarodne =
civilne trupe ne postanu sposobne da preuzmu tu odgovornost;
(e) kontrolisanje chishcenje mina dok medjunarodne civilne trupe =
ne postanu sposobne da preuzmu tu odgovornost;
(f) podrzavanje po potrebi, i blisku suradnju sa radom =
medjunarodnih civilnih trupa
(g) granicharske duznosti po potrebi;
(h) osiguranje sopstvenu zashtitu i slobodu kretanja, i tu =
medjunarodnih civilnih trupa i ostalih medjunarodnih organizacija;
10. Ovlashcava Generalnog Sekretara, uz pomoc odgovarajucih =
medjunarodnih odganizacija, da uspostavi medjunarodne civilne trupe na =
Kosovu sa ciljem da budu privremena vlada Kosova pod kojom ce stanovnici =
Kosova moci da uzivaju znachajnu autonomiju unutar Federalne Republike =
Jugoslavije; ova privremena vlada ce obezbediti prelaznu vladu dok =
uspostavlja i kontrolishe razvoj privremenih demokratskih samostalnih =
institucija da osigura uslove za miran i nromalan zivot za sve =
stanovnike Kosova;

11. Odluci da glavne odgovornosti civilnih trupa ce ukljuchiti:
(a) pomagati stvaranje, kad je konachno reshenje nadjeno, znacajne =
autonomije i samostalne vlade na Kosovu, potpuno u sagledu sa Prilogom 2 =
i sa nalozima iz Rambujea;
(b) izvrshavati osnovne civilne funkcije vlade gde i koliko god je =
potrebno;
(c) organizovati i kontrolisati formiranje privremenih institucija =
za demokratsku i autonomsku samostalnu vladu kad je postignut politichki =
dogovor, ukljuchujuci drzanje izbora;
(d) prebacanje, kad su formirane, svoje odgovornosti vlade dok =
kontrolishe i podrzava ujedninjavanje Kosovskih lokalnih privremenih =
institucija i drugih aktivnosti koje grade mir;
(e) omoguciti politichki proces za odluchivanje buducnosti Kosova, =
uzevshi u obzir naloge iz Rambujea;
(f) u zadnjem koraku, kontrolisati prebacanje autoriteta sa =
Kosovskih privremenih institucija na institucije formirana u politichkom =
reshenju;
(g) podrzavati obnovu glavne infra-strukture i drugih ekonomskih =
izgradnji;
(h) podrzavati, u saradnji sa medjunarodnim humanitarnim =
organizacijama, humanitarnu i kriznu pomoc;
(i) odrzavati civilni red i mir, ukljuchujuci formiranje lokalne =
policije a, u nedjuvremenu, kroz upostavljanje medjunarodne trupe sa =
ulogom policije da sluzi na Kosovu;
(j) shtititi i propovedati ljudska prava;
(k) osiguravati siguran i nesmetan povratak svih izbeglica i ljudi =
van svojih domova u svoje kuce na Kosovu;
12. Naglashava potrebu za koordinisanu akciju humanitarne pomoc, i =
za Federativnu Republiku Jugoslaviju da dozvoli nesmetan pristup Kosovu =
humanitarnim odranizacijama i da saradjuje sa takvim organizacijama da =
bi se osigurala brza i effektivna uspostava medjunarodne pomoci;

13. Ohrabruje sve zemlje chlanice i medjunarodne organizacije da =
daju priloge ekonomskoj i socijalnoj obnovi i bezbednom povratku =
izbeglica i ljudi van svojih domova i naglashava u ovom kontekstu =
vaznost odrzavanja, u shto blizoj buducnosti, medjunarodne konferencije =
dobrodavaca posebno za svrhe opisane iznad, u paragrafu 11 (g),

14. Zahteva punu saradnju od svih zainteresovanih/afektovanih =
stranaka, ukljuchujuci medjunarodne snage bezbednosti, sa Medjunarodnim =
Kriminalnim Sudom za bivshu Jugoslaviju;

15. Zahteva da KLA i ostale naoruzane grupe Kosovskih Albanaca =
momentalno zaustave sve napade i da poslushaju sve stavke za =
zaustavljanje njihove vojne uloge kako budu odredjene vodjom =
medjunarodnih snaga bezbednosti, u dogovoru sa Specijalnim Predstavnikom =
Generalnog Sekretara;

16. Odluchuje da zabrane koje su propisane paragrafom 8 rezolucije =
1160 (1998) se nece odnositi na oruzje i odgovarajuce materijale koje =
koriste medjunarodne civilne trupe i snage bezbednosti;

17. Pozdravlja trenutan rad EU i drugih maedjunarodnih orhanizacija =
da naprave celokupan pristup ekonomskom razvicu i stabilizaciji regiona =
zahvacenim Kosovskom krizom, ukljuchujuci primenu Pakta Stabilnsot za =
Juzno-istochnu Evropu sa shirokim medjunarodnim uchechcem sa namerom da =
se promocira demokratija, ekonomski napredak, stabilnost i regionska =
suradnja;

18. Zahteva da sve drzave u regionu potpuno suradjuju sa ostvarenjem =
svih aspekata ove rezolucije;

19. Odluchuje da civilne i bezbedonosne trupe ce biti formirane za =
pochetni period od 12 meseci sa namerom da ostanu i posle toga osim ako =
Savet Bezbednosti ne odluchi protiv toga;

20. Trazi da Generalni Sekretar izveshtava Savet redovno o =
ostvarivanju ove rezolucije, ukljuchujuci izveshtaje od vodja civilnih i =
bezbedonosnih trupa, prvi report da bude podnesen u roku od 30 dana od =
dana kad je ova rezolucija usvojena;

21. Odluchuje da ostane aktivno ukljuchen u ovu stvar.

Prilog 1 (Pitersbrg Principi, 6. may 1999 godine)

1. Mistri Spoljnih Poslova grupe G8 su usvojili sledece osnovne =
principe za politichko reshenje Kosovske krize:
a.. Hitno zaustavljanje nasilja i ugnjetavanja na Kosovu koje moze =
biti provereno/dokazano;=20
b.. Povlachenje sa Kosova zvanishne i nezvanicne vojske i milicije;=20
c.. Slanje na Kosovo effektivnih medjunarodnih trupa civila i =
bezbednosti, odobrenih i usvojenih od strane Ujedinjenih Nacija, =
sposobne da garantuju ostvarivanje zajednichkih ciljeva;=20
d.. Stvaranje privremene vlade Kosova izbrane od strane Saveta =
Bezbednosti da bi osigurala uslove za miran i normalan zivot za sve =
stanovnike Kosova=20
e.. Siguran i slobodan povratak svih izbeglica i osoba van svojih =
domova i nesmetan pristup Kosovu od strane medjunarodnih humanitarnih =
organizacija;=20
f.. Politichki proces prema stvaranju osnove privremenog politichkog =
dogovora koji ce dozvoliti znachajnu samostalnu vladu za Kosovo, =
znachajni uzimajuci u vid naloge iz Rambujea i principe suvereniteta i =
teritorijske celine Federativne Republike Jugoslavije i ostalih zemalja =
u regionu, i zaustavljanje vojne uloge KLA;=20
g.. Sveukljuchni pristup ekonomskom razvicu i stabilizaciji regiona u =
krizi.
=20
Prilog 2

Dogovor treba da bude zasnovan na sledecim principima da bi se poshlo ka =
reshenju Kosovske krize:
a.. Hitan prestanak nasilja i ugnjetavanja na Kosovu koji moze biti =
proveren/dokazan.=20
b.. Povlachenje, koje moze biti provereno, sa Kosova, svih zvanichnih =
i nezvanichnih vojjnih i milicijskih trupa u skladu sa vrlo brzim =
redom/rasporedom.=20
c.. Postavljanje na Kosovu, pod kontrolom Ujedinjenih Nacija, =
effektivne medjunarodne civilne i vojne trupe, chija ce uloga biti =
odredjena u Poglavlju VII Chartera Ujedinjenih Nacija, koje ce biti =
sposobne da garantuju ostvarenje zajednichkih ciljeva.=20
d.. Medjunarodne trupe bezbednosti sa znachanjim ucheshcem NATOa, mora =
biti postavljeno pod jedinstvenom kontrolom i data im autorizacija da =
stvore sigurnu sredinu za sve ljude u Kosovu i da obezbede siguran =
povratak kucama svim ljudima van svojih domova i izbeglica.=20
e.. Formiranje privremene vlade Kosova kao deo medjunarodnih civilnih =
trupa pod kojom svi stanovnici Kosova ce imati znachajnu autonomiju =
unutar FRJ izabrane UN Savetom Bezbednosti. Privremena vlava ce pruziti =
prelaznu vlast dok obezbedjuje i kontrolishe formiranje privremene =
demokratskih samo-vladajucih institucija da osigura uslove za miran i =
normalan za sve stanovnike Kosova.=20
f.. Posle povlachenja, dogovorenom broju Jugoslovenskih i Srpskih =
trupa ce biti dozvoljen povratak da izvrshavaju sledece duznosti:=20
a.. saradnja sa medhunarodnim civilnim trupama i medjunardonim =
snagama bezbednosti=20
b.. obelezavanje i chishcenje miskih polja=20
c.. odrzavanje Srpskih tradicionalnih/istorijskih spomenika=20
d.. odrzavanje prisustvo na granichnim prelazima.
g.. Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i ljudi van svojih =
domova pod nadzorom UNHCR i nesmetan pristup Kosovu od strane =
organizacija pruzanja humanitarne pomoci=20
h.. Politichki proces prema ostvarivanju osnove za privremeni =
politichki dogovor koji ostvaruje znachajnu samo-vladu za Kosovo, u =
potpunosti uzevshi u obzir naloge iz Rambujea i principe suvereniteta i =
teritorijalne celine Federativne Republike Jugoslavije i ostalih zemalja =
u regionu, i prestanak vojne uloge KLA. Pregovori izmedju stranki ne =
treba da uspore niti da prekinu stvaranje demokratskih samo-vladajucih =
institucija.=20
i.. Pun pristup ekonomskom razvicu i stabilizaciji krizne zone. To ce =
ukljuchiti ostvarenje Pakte Stabilnosti za Juzno-istochnu Evropu sa =
shirokim medjunarodnim uchecem sa svrhom da nastavi da propagira =
demokratiju, ekonomski napredak, stabilnost i regionsku saradnju=20
j.. Prestnak vojnih dejstava ce zavisiti na prihvacanju gore datih =
principa poshto je postignuta saglasnost sa drugim, vec objashnjenim, =
neophodnim, elementima koji su dati u tachci (1), na kraju ovog teksta. =
Vojno-tehnichki dogovor ce tada biti ostvaren velikom brzinom i on ce, =
medju ostalim stvarima, odluchiti ostale uloge ukljuchujuci uloge i =
funkcije Jugoslovenskih/Srpskih trupa na Kosovu:
POVLACHENJE
a.. Procedure za povlachenje, ukljuchujuci postepeni, detaljni =
raspored i odredjivanje sigurnosne zone u Srbiji izvan koje ce snage =
biti povuchene.=20
TRUPE KOJE CE SE VRATITI
a.. Mashinerija koja je neophodna za povratak trupa=20
b.. Definicije za njihove duznosti/ovlashcenost=20
c.. Raspored njihovog povratka=20
d.. Geografski raspored nihovih zona operacije=20
e.. Pravila koja ce kontrolisati njihove odnose sa medjunardnim =
trupama bezbednosti i medjunarodnim civilnim trupama
(1) OSTALI NEOPHODNI ELEMENTI:
a.. Brz, detaljan, raspored povlachenja, znachi, na primer, 7 dana =
za potpuno povlachenje; 48 sati za povlachenje oruzja protiv vazdushne =
odbrane van 25 km zone "obostrane sigurnosti"=20
b.. Povratak trupa da uzmu uloge gore opisane pod nadzorom =
medjunarodnih trupa bezbednosti, i bice ogranicheno na mali, dogovoreni, =
broj ("stotine" a ne "hiljade")=20
c.. Privremeno prestanak vojnih dejstavace se desiti tek poshto je =
pochetak povlachenja potvrdjen=20
d.. Razgovori i postignuce vojno-tehnichkog dogovora nece =
produziti prethodno dogovoreno vreme za potpuno povlachenje

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------