Kosovo: Iz Moskve

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Wed, 16 Jun 1999 22:07:14 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

ne znam dal ste c"uli, ali evo ovde upravo emitovas"e izjavu dz"ejmi s"ea.
nato nema nikakvu nameru da razoruz"a ovk.

Mislim da ne moram da vas podsec'am da se jos" rpe 10-ak dana kleo u sve
svete da c'e anto z"estoko reagovati i kazniti siptare ako pokus"aju da
iskoriste povlac"enje VJ i policije u svoje svrhe, tj da zauzmu Kosovo.

Mislim da je sada svima sve jasno, c"ak i onima koji su moz"da i verovali
natou.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------