Kosovo: Iz Moskve

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Thu, 17 Jun 1999 21:21:26 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Ruske TV kuc'e objavljuju da se englezi danas sa oklopnom tehnikom
pres"li administrativno granicu Kosova i Srbije i us"li na terotoriju
uz"e Srbije.

Reporter iz Prizrena javlja da u gradu nema nijednog Srbina, da su
proterani c"ak i sves"tenici. Nemac"ki vojnici ne mogu nikome da
obezbede normalan z"ivot. Slike su stravic"ne, barem s'to se grada
tic"e. Nigde z"ive dus"e, po ulicama divljaju s"iptari sa oruz"jem i
s"enluc"e a nato vojnici ih samo mirno gledaju. Nikome nis"ta.
A pre tri dana su ubili nekoliko nas"ih ljudi jer nisu hteli da im
predaju oruz"je i uz sve to ih snimali kamerama dok je jedan od njih
umirao.

Reporter iz Uros"evca govori da je u tom gradu do sada pristoglo oko 8-9
hiljada izbeglica, vec'ina sa Metohije. Ljudi pric"aju kako ih je dosta
ostalo tamo, u okruz"enju ovk, nato nec'e da im pomogne da se izvuku.

Danas je pucano i na neke engleske novinare pa su natovci brz"e bolje
opkolili grupu od 100 s"iptara i naterali ih da predaju oruz"je. Izgleda
da to rade samo kada njihovom dupetu prigusti.

Kolone izbleglica krec'u sa Kosova prema Srbiji, uglavnom na traktorima.
Ljidi govore da s"iptari upadaju u naselja, popisuju stanovnis"tvo a
zatim ih teraju da odu. Nato, naravno, c'uti. U Beogradu se o tome
nis'ta ne zna, malopre sam razgovarao sa drugom. Kako je u BGu? super,
kaz"e, prestalo bombardovanje. A Kosovo i izbeglice? Kakve bre
izbeglice, nema ovde nis"ta o tome.

Daklem, u Yu se o tome s"ta se des"ava na Kosovu nis"ta ne zna.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------