Kosovo: Iz Moskve

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Tue, 22 Jun 1999 12:34:45 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Guverner Samarske oblasti Konstantin Titov izjasnio se protiv uc"es"c'a
ruskih vojnih jedinica na Kosovu.

- Drz"ava je velika samo onda kada moz"e da finansira svoju vojsku iza
svojih granica svojim lic"nim sredstvima a ne za rac"un svog naroda, na
s"tetu njegovog zdravlja i nivoa z"ivljenja. Zbog toga c'u u Savetu
Federacije da glasam protiv uvodjenja nas"ih vojnih jedinica u
Jugoslaviju i protiv finansiranja te operacije.

*********************************************************************

Broj aktivnih pripadnika desantnih jedinica (padobranaca) ruske armije
bic'e povec'an za 5600 ljudi zbog vojne operacije na Kosovu, izjavio je
nac"elnih s"taba desantnih jednica general Nikolaj Staskov. Time c'e se
broj aktivnih padobranaca ruske armije popeti do 37.600 ljudi.

Broj aktivnih vojnih padobranaca u Rusiji stalno povec'ava od marta ove
godine kada je iznosio 32.000, a pric"a se da c'e do kraja godine to
biti 46.000. Komandni sastav se smanjuje a broj samih vojnika polako
povec'ava. Zas"to - pojma nemam, al sve mi ovo smrdi na neki novi
konflikt.

Pozdraf
von Sale

Na izdrz"avanje ruskog kontigenta na Kosovu, vlada Rusije izdvojic'e
pribliz"no 50 milona dolara. Ta cifra treba da obezbedi izdrz"avanje
ruskog kontigenta do kraja 1999 godine, izjavio je prvi vice-premijer
ruske vlade Viktor Hristenko.

*******************************************************************

Prvi vice-premijer ruske vlade Nikolaj Aksenjenko (prvih vice-premijera
ovde ima vis"e nego kod nas portira) ne iskljuc"uje da c'e rusija da
pruz"i pomoc' Jugoslaviji pri obnavljanju porus"ene infrastrukture. Kako
je izjavio Aksenjenko, rusija ne moz'e da pruz"i finansijku pomoc' zbog
tes"ke ekonomske situacije, ali moz"e da pruz"i pomoc' u struc"njacima,
pre svega inz"enjerima i gradjevincima kao i u gradjevinskom materijalu.
Takva pomoc' je, kako je rekao Aksenjenko:
- Veoma moguc'a i mi c'emo i raditi u tom pravcu.

*******************************************************************

Norves"ka je spremna da hitno pos"alje 30 specijalista radi unis"tavanja
minskih polja i demontaz"e neeksplodiranih bombi i raketa koje su ostale
posle nato agresije na Jugoslaviju. vlada Norves"ke je gotova da odvoji
5 milona kruna za tu akciju (oko 700.000 dolara)

*******************************************************************

Viktor c"ernomirdin (to je onaj koji nas je onako lepo *usrecio* svojim
posredovanjem*) izjavio:
- Ulaz ruskih vojnih jedinica na teritoriju Kosova je poslednja s"ansa
rusije da udje na Balkan i tamo ostane. nama nije svejedno s"ta se
des"ava na Balkanu. mi treba da budemo tamo i bic'emo tamo. S'to se
tic"e razoruz"ajna tzv. ovk, nato ne obavlja svoj posao kako je to
predvidjeno. sve oruz"ane jedinice treba da se razoruz"aju, bez obzira
c"ije su i ne sme da dodje do stvaranja bilo kakvih parapolicijskih
snaga.

Moj komentar: prvo je us*o motku a sad se izvlac"i....fuj!
*******************************************************************

Malopoznata teroristic"ka grupa Makedonska Zora, objavila je danas
pretnju americ"kom predsedniku Bilu Klintonu koji treba uskoro da poseti
Makedoniju. Klintonu je priprec'eno *akcijom osvete*, saops"tava
policija u Skopju.
Istoimena organizacija je takodje preuzela odgovornost za unis"tavanje
dva vojna vozila nato snaga. Policija je preduzela sve mere potrage za
c"lanovima pomenute organizacije kao i za povis"avanje nivoa bezbednosti
americ"kog predsednika.

Moj komentar:
izgleda da i u makeodniji neki ljudi polako poc"inju da shvataju s'ta se
des"ava, samo plas"im se da koriste pogres'na sredstva...dodus"e, kad ti
lopov udje u kuc'u, sigurno je da ga nec'es" lepo zamoliti da izadje i
zatvori vrata za sobom.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------