Kosovo: Iz Moskve

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Thu, 01 Apr 1999 12:20:06 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Evo, malopre ovde javis"e da je medlin zvala Igora Ivanova da se z"ali
zas"to rusi s"alju brodove u Jadran (dva isplovila pre jedno 3 sata
prema Jadranskom moru).

Igor Ivanov je, kaz"u ovde, odma pokazao podatke da je sinoc' Severna
Flota ruske mornarice uhvatila signal jedne nato podmornice i da
sledec'i put nec'e tolerisati upad nato plovila u ruske vode.

Frka je jos" vec' ko se zna da su ovde trenutno u toku masovni manevri i
kretanja ruske mornairce, pes"adije i RV i PVO pa nekom moz"e da padne
na pamet i da gadja ta strana plaovila a posle - ups, izvinite, raketa
skrenula sa kursa.

Sve su svemu, ruski brodovi su krenuli prema jadranu, ovde planiraju da
pos"alju i jos" nekoliko komada al ovaj put iz sastava severne flote ,
ali o tom potom.

klinton obio zahtev pape Jovana Pavla da prekine napade za vreme uskrsa.

Ruski MCS (sluz"ba zaduz"ena sa saniranje i evakuaciju prilikom poplava
i drugih nepogoda) danas je svojim avionima prebacila jos" 500 ljudi iz
Jugoslavije, uglavnom z"ena koje su udate za nas"e ljude i z"iveli su u
Jugoslaviji. Od 500 ljudi, 225 su deca do 5 godina starosti. Ovde ih
stalno pokazuju po TVu, z"ene pric"aju akko se deca plas"e sierena, kako
odmah uzimaju odec'u ui gase svetla kad c"uju sirene, bez"e iz kuc'e itd
itd itd.

Potresne slike se samo vrte i ako ovo ne pokrene ruse da jos" malo dignu
glavu i da zaustav ovo ludilo - e onda ne znam s"ta moz"e.

Pozdraf
von Sale

From: Sale <webgazda@Mail.Transit.RU>
To: AVNOJ <avnoj@liberator.lib.uts.edu.au>
CC: rockexpr@EUnet.yu, Kosovo <Kosovo@Yurope.com>
Subject: Rusi dolaze

Pre par sati, ruska pop-grupa Na-Na (ili Ha-Ha :)) )je krenula za
Jugoslaviju. Dok ovo c"itate, oni su ili u Buimpes"ti ili vec' u samom
BGu.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------