Kosovo: Potrebna medicinska pomoc

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Fri, 02 Apr 1999 00:33:04 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Ministarstvo zdravlja apeluje da SR Jugoslaviji pos"alju pomoc'.
najpotrebniji su:

ampulirani antibiotici s"irokog spektra
kese za uzimanje krvi svih dimenzija
kardiotonici
neuroleptici
dezinfekciona sredstva
sanitetski materijal
hrana za bebe
pelene
keks i konzervirana hrana
sredstva za lic"nu higijenu

Informacije na telefon i faks ministarstva: 011/311-7626 ili na email
kraka69@hotmail.com.

Moz"e i na Savezni koordinacioni odbor za humanitarnu pomoc' na
telefone:
011/635-285
635-714

faks:636-983,
E-mail: ztrm@gov.yu

Jugoslovenski crveni krst - telefoni:
624-189 i 621-030
faks: 638-348
E-mail: jck_bgd@eunet.yu.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------