Kosovo: An invitation to Belgrade (fwd)

Predrag L. Stojkov (stojkov@het.brown.edu)
Thu, 1 Apr 1999 17:32:24 -0500 (EST)


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Pozivnice na Rock koncert u Beogradu su okacene na:

http://www.suc.org/~kosta/tar/action4/index.html
http://www.yurope.com/kosovo

Molim vas sirite na ostale mreze, printajte i delite ljudima koje
znate!!!

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------