Kosovo: CILJEVI BOMBARDOVANJA BEOGRADA VECERAS

Boris Ilic (iboris@EUNET.YU)
Sun, 04 Apr 1999 19:38:42 +0200


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Iz vojnih izvora saznajem da nato smradovi večeras planiraju da dovrše
ono što su planirali. Večeras se očekuje da će gađati SSNO, odnosno
Generalštab.

Pored ovoga, planirali su da gađaju glavnu poštu, sa ciljem da se
onemogući dalja komunikacija.

Takođe, Vesli Klark je tražio da se ne vodi računa o civilnim žrtvama,
već da se udari svim silama po svim ciljevima i vojnim i civilnim.

Ko je u blizini, neka mu je bog u pomoći
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------