Kosovo: GADJANJE TV I RADIO STANICA NAJAVLJENO

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Thu, 08 Apr 1999 17:41:01 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Malopre ovde javis"e rusi da se oc"ekuje da se vec"eras gadja RTS jer -
kao kaz"u oni fas"isti iz nato - neobjektivno obaves"tavaju narod.

Pozdraf
von Sale

From: Nebojsa Jovicic
To: Kosovo@yurope.com
Date: Cetvrtak, 10:57 EST, 16:57 CET
Subject: Gadjanje TV i radio stanica

Bloomberg navodi kako je Wibley iz NATO pakto rekao da ce uskoro da
bombarduju TV i radio stanice u Srbiji ako ne pocnu da vrse prenos zapadnih
vesti.

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------