Kosovo: Uranium

Vladimir Manic (manic@ni.ac.yu)
Thu, 8 Apr 1999 23:09:07 +0200


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Na Niskoj TV5 je objavljeno da su gradski instituti vrsili merenja
radijacije na pogodjenim mestima i da nije zabelezena povecana radijacija do

sada.

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------