Kosovo: vez linkova

Branislav Subotic (bane@etf.bg.ac.yu)
Fri, 09 Apr 1999 03:13:50 +0200


m
Sender: owner-kosovo@yurope.com
Precedence: bulk
Reply-To: Branislav Subotic <bane@etf.bg.ac.yu>

---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

(Materijal je u Real Video formatu oko 10 MB velicine i duzine 38
minuta..)

Ostali predlozeni lonkovi:

http://www.i-bis.org.yu/bg-online/

http://www.net4s.com/

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------