Kosovo: Analiza dogadjaja u Rusiji

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Sat, 10 Apr 1999 01:17:31 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------


>U petak ujutru je Moskva u nekoliko navrata demantovala izjavu
>predsednika Dume Seleznova da mu je Jelcinj na sastanku koji su
>prethodno imali rekao kako ce narediti da se upere ruske nuklearne
>rakete na sve zemlje koje ucestvuju u napadu na SRJ. Prvo je
>Interfax javio da su ruski vojni izvori izjavili kako nisu dobili
>takvu naredbu, pa su se onda predstavnici Kremljina i ministarstva
>inostranih poslova oglasili demantujuci Seleznova, kada je Britanska
>diplomatija trazila brzo objasnjenje Seleznove izjave.

Hm...Prvo, Ivanov do sada nije rekao nis"ta zvanic"no, inac"e bi to
ovdas"nje agencije odavno objavile. drugo, englezi jesu traz"ili
objas"njenje, i preko svoje ambasade i na ministarskom nivou, al ga
jos" nisu dobili. Sad je 00:30 sati i nema jos" uvek nikakvih vesti.
Ja sam ovde u (jos" uvek improvizovanom) Yu media centru i nemam
nikakvu info.

Malo analize o gorepomenutom....

Prvo moj lic"ni stav: ovo je, kako ja vidim, trenutno JEDINI nac"in da
se SADA zaustavi agresija onih nato fas"ista i ako je ta pric"a o
ujedinjenju tac"na, ona ja sutra idem da se napijem po prvi put u
z"ivotu, jer nas trenutno samo to moz"e izvuc'i iz ovih go***a.

Genadij Seljeznjov jeste danas bio kod Jeljcina i rekao mu da
Milos"evic' traz"i prijem u savez Rusije i Belorusije, ali NIKAKIVH
SLUZ"BENIH MOLBI RUSKA VLADA NIJE PRIMILA. Tj barem sama vlada kaz"e
da takva molba od strane Yu vlade nije stigla. KOmentari na ovo su
bili sledec'i:

Z"irinovski (LDPR, radikal, antiamerikaner i antikomunista): - naravno
da treba da se ujedinimo.

Zjuganov (KPRF, njegova partija ima vec'inu): - ovo moz"da i nije
rpavo vreme za ovakvo nes"to, ali Yu treba razumeti. Nato sada vrs"i
c"isto agresiju po Yu i niko ne moz'e da ih zaustavi. osim Rusije. I
naravno, Jugosloveni jesu slovaneski narod a nas je sada malo i
trebali bi da se koliko-toliko objedinimo. Rusija je jedina koja sada
moz'e da zaustavi nato agresiju. Ako nikako drugac"ije, onda savezom
sa Jugoslvijom, jer u tom sluc"aju napad na Yu bi istovremeno bio i
napad na teritoriju Rusije.

Luz"kov (gradonac"elnik Moskve, njegova partija Domovina je nedavno
pobedila sa skoro 50% glasova na izborima u republici Udmirtiji,
gledaju ga kao kandidata za predsednika, moguc'i predsednik Rusije u
sledec'em veku): - To bi bilo veoma dobro (misli se na savez sa Yu)

E sad, ko s"to rekoh, ovde jos nema nikakve info da je od strane Yu
dosla bilo kakva oficijelna molba o prijemu - niti Ruskom parlamentu,
ni Vladi, ni premijeru, ni predsedniku ni od kakvih sluz"benih lica
Jugoslavije. Ovo lako moz"e da bude veoma dobar manevar Milos"evic'a,
koji je Seljeznjov shvatio kao zahtev itime malo uzdrmao trenutac"nu
situaciju.

Jeljcin je na ovo, kako kruz"i ovde medju novinarima i ljudima koji
nama daju info, ovako odreagovao: umesto da smireno sac"eka potvrdu Yu
vlasti, pozvao je Beloruskog predsednika Lukas"enka i preneo mu vest.
Ovaj se izgleda jako obradovao jer se pric"a da je rekao - OK. Da
napomenem, pred samu frku, Lukas"enko je imao nkeoliko veoma veoma
dobrih izjava na rac"un natoa i amerike. Stvarno je s"teta s"to nije
uvek tako vispren.

Elem, Seljeznjov se vratio u Dumu (parlament) i objavio o Savezu kao
da je to vec' res"ena stvar, kao i da je izdata naredba da se ruske
rakete opet okrenu prema metama iz doba hladnog rata.
E tu u igru uskac"e neki general koji oprezno izjavljuje da takva
naredba *za sada* nisje data i da su koordinate odavno izbac"ene iz
rac"unara, ali da je njihovo novo unos"enje posao od cirka 0.5
sekundi.
Dodus'e, tip nije niakkav predstavnik ministarstva odbrane, pos"to
pomenuto ministarstvo do sada nije izdalo nikakvo saops"tenje.

E sad mala digresije....uskoro treba da bude glasanje po povodu
provedure impic"menta u odnosu na jeljcina. Zatim, juc'er je Centralna
Banka Rusije donela uredbu kojom se maltene zabranjuje slobodno
kretanje valute u zemlji. ok, ne zabranjuje se direktno, ali dones"eni
su neki propisi koji navode banke da trguju valutom pod veoma
nepovoljnim za njih (banke) uslovima. Znac"i dve veoma los"e stvari za
ovdas"nju vladu - pretnja skidanja predsedniak sa vlasti i eventualno
uzbunjenje masa gorepomenutim ukazom Centralne Banke. A Savez i sva
frka oko njega oba ta dogadjaja stavljaju u zadnji plan.

Jeljcin tako dobija s"ansu da ubije dva zeca jednim metkom: pritisak
na zapad pretnjom o Savezu sa Yu i odlaganjem glasanja povodom
impic"menta. Prioritet mu je, naravno, ovo drugo (i meni bi bio da sam
na njegovom mestu :)))) ). A impic"ment je potegla komunistic"ka
partija koja ima vec'inu u parlamentu. A Seljeznjov je sluc"ajno bas"
iz te partije. Sluc"ajno?

Seljeznjov je u Dumu bacio nekoliko povec'ih *bifteka* kojima
eventualno moz"e da se upravlja poslanicima i dogadjajim u Rusiji:

1. Savez sa Yu je onaj najdeblji za objedinjenje ogromne vec'ine
naroda ovde, pos"to sve ankete po celoj rusiji pokazuju da su ljudi
jako jako ogorc"eni na amere (aionako 99% njih krivi us za sve s"to im
se des"ava) tako da njih ideja o sveslovennskom savezu neverovatno
odus"evljava. odlic"an strategijski korak Seljeznjova, podiz"e
popularnost svoje stranke. A ko ne bi tako uradio da ima priliku?

2. Ovde neki potez"u pitanje o zabrani kom. partije. Nije iskljuc"eno
da je Jeljcin tvrdo uverio Seljeznjova da su to gluposti i da to niko
uraditi nec'e. A u zamenu traz"i.....c"itaj do kraja :)))))

3. idu trac"evi i o skidanju Primakova sa duz"nosti. I ovde je Jeljcin
moz"da dao rec" Seljeznjovu da su i to gluposti. da napomenem, vec'ina
kabineta Primakova je iz redova KPRF.

U zamenu, Jeljcin je o mom mis"ljenju traz"io samo jedno - odloz"ite
impic"ment.

Zas"to samo to?

Pa zato s"to ovde ide veliki skandal sa glavnim drz"avnim tuz"iocom
kojeg jeljcin oc'e da ukloni jer je izgleda naprasno postao previs"e
revnosan. Well, uhvatili su ga sa interesantnim devojkama, pokazali i
video snimak na tvu....podigli krivic"nu tuz"bbu protiv njega. Well,
nituz"ioc nije ovca, pa je izgleda povukao i on neke karte - podigli
optuz"nicu protiv nekoliko veoma uticajnih likova ovde - direktora
Aeroflota, direktora najvec'e banke, direktora najvec'eg
aluminijumskog kombinata na svetu i direktora najvec'eg privrednog
koncerna u Rusiji. Aha...e sad oc'e da skinu tuz"ioca....a pred
vratima i glasanje o impic"mentu...i s'ta ako tuz"ioc izvadi malo
prljavog ves"a?

Naravno, opet c'e da krene prepucavanje preko nas"ih (Jugoslovenskih)
ledja radi njihovih lic"nih cljeva.

Naravno, levo krilo je itekako spremno da odloz"i impic"ment u zamenu
sa Savez sa Yu jer u tome vide veoma veliku korist za sebe. A tac"nije
- to c'e Rusiju ooet podic'i u rang svetske sile jer napad na Yu u tom
sluc"aju c'e biti s"to i napad na Rusiju. A bez obzira na oc"ajnu
ekonomiju, dal je nato toliko lud da ratuje sa Rusima? A bogami, sad
je nato jako besan jer im ne ide po planu rat u Yu i gotovi su da svom
silom opale po nama. A ako dodje do Saveza, dal c'e smeti? mada, opet,
to moz"e takve posledice da izazove po ceo svet.....

No da se vratim impic"mentu. Rekoh, levo krilo je itekako spremno da
odloz"i impic"ment. Dokaz? Kada je danas lider frakcije NDR (Oni su i
isturili Jeljcina kao predsednika, C"ernomirdin je njihov c"ovek...)
predloz"io da se impic"ment odloz"i sa 15 aprila na neodredjeni srok,
niko od levih se nije mnogo bunio... Isti taj prelog pros"le nedelje
je doveo maltene do tuc"e u parlamentu.

Elem, cela stvar je trenutno stala na sledec'em: U ponedeljak c'e biti
sastanak lidera svih frakcija a u utorak savet Dume c'e konac"no
res"iti da li c'e 15 april biti sudnji dan za predsednika Jeljcina.

Dotle, nas mogu jos" vis"e da porus"e.

>Bloomberg je takodje objavio dva demanta - prvo, kako je Dugalov
>(spokesman ruskog ministarstva odbrane) demantovao da Liman
>(ruski obavestajni brod u sredozemlju) obavestava VJ o dejstvima NATO
>pakta.

Dugalov, koliko MI znamo, nije izjavio nis"ta slic"no. To je izjavio
komadant crnomorske flote kojem evo naprasno zaboravih ime. Nije rekao
da Liman NE obaves"tava VJ nego da komanda broda ima zadatak da
dostavlja informacije komandi crnomorske flote i Moskvi.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------