Kosovo: Albrajtova o mostovima na Ruskoj TV

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Mon, 12 Apr 1999 21:53:16 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Olbrajt u izjavi sa rusku tv:

- Bez obzira gde oni stajali (srbi) - na mostovima ili na ulicama - mi
c'emo bombardovati. U sledec'ih 5 dana svi mostovi u Jugoslaviji ce biti
porus"eni bez obzira da li su prazni ili neko stoji na njima.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------