Kosovo: KOSOVO@YUROPE.COM - PREZIVLJAVANJE: Voda

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Sun, 18 Apr 1999 12:03:22 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Eh, stari izvidjac"ki dani...

U svez"u vodu stavite srebrnu kas"iku na nekoliko minuta i voda moz"e
da traje do 20-ak dana. Naravno ako imate cisternu vode, trebac'e vam
MNOGO kas"ika :))))

Daklem, s"to vec'i obim ili vis"e kas"ika ili da istu vis"e vremena
drz"ite u vodi.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------