Kosovo: Tenzije u Makedoniji

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Sun, 18 Apr 1999 11:24:13 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

malopre dobih info da ju juc"er po celoj makedoniji bile nevidjene
demonstracije protiv natoa i da su ljudi unistili vec'i broj vozila
OESBa, natoa ili ko se vec' tamo razbas"kario po makedoniji. Radile su
grabulje, sekire, toljage i ostale kuke i motike.

Moz"e li neko da potvrdi ovo?

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------