Kosovo: Beograd-Sofija-Moskva

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Sun, 18 Apr 1999 21:42:22 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Upravo sam bio sa drugaricom koja je juc"er uvec"e dos"la iz Bga u
moskvu.

Is"li su preko Bugarske i doz"iveli nevidjena maltretiranja. Bugari su
zaustavili autobus pun ljudi - z"ene i deca i jedan mus"karac.
Autobusu
nisu dali da predje granicu jer je, kako su carinici rekli, bugarsak
vlada donela odluku da ne pus"ta na svoju teritoriju vozila iz
Jugoslavije.

Ljudi su zatim pes"ke vukli kofere jedno 15.-2 kilometra preko neke
poljane. Zatim su im uzeli pasos"e i vratili tek nakon nekoliko sati.
Nisu im dali da sednu na klupe okolo carinarnice niti da udju unutra
iako ne napolju bilo hladno.

Na kraju su se tu pojavili taxisti koji su za solidnu cifru prevezli
ljude do Sofije bukvalno 5 minuta pred poletanje aviona. Ovome
pridodajte i maltretiranje na aerodromu u Sofiji.

Brac'a sloveni, nema s"ta.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------