Kosovo: Re: Beograd-Sofija-Moskva

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Tue, 20 Apr 1999 16:10:11 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Tatjana Jokic pise:
>
> Sale,
>
> Pa ako ti nije tesko:) Prijevod bi dobro dosao.

A bilo je jos" najmanje 20-ak ovakvih mailova. moj bugarski je malo
zardjao ali dac'u sve od sebe. Daklem, prevod piska koje je 19 aprila na
Kosovo listu uputila Borislava Das"kalova. Unapred izvinjenje Borislavi
ako nes"to nisam dobro preveo.

***
Brac'o Srbi,
Upravo sam proc"itala s"to je Sale napisao i ne mogu jos" uvek da se
povratim. Osec'am se povredjenom i obrukanom. sa druge strane, ne mogu
da poverujem da bugari mogu tako nes"to da naprave Srbima u ovom tes"kom
trenutku. Sramote me i povredjena sam da se ovako nes"to o Bugarima
c"ita na Kosovo listi. Dugo vremena sam htela da nes"to napis"em i
pokaz"em solidarnost sa vama, ali sam se nec'kala.

Moje bi da se sluchi imenno neshto kato tozi razkaz - ovo en mogu da
prevedem, ko zna neka javi...

Zato mi dozvolite da kaz"em s"ta mislim ja i vec'ina u Bugarskloj o ovom
gnusnom ratu.

1. Moje kolege humanisti sa Univerziteta u Plovdivu, Sofiji i Velikom
Trnovu pratimo dogadjaje vezane za avio-udare od samog poc"etka. Mnogi
od nas su potpisani i na 2-3 mailing lsite svaki i dnevno dobijamo po
230-30 poruka. C'itamo ih ne kao novine nego patimo zajedno sa vama i
radujemo se sa vama. Kada su porus"ili rpvi most u Novom Sadu, prvi put
sam zaplakala.

2. Govorimo koliko je stras"no to s"to se des"ava kod vas, ne samo na
politic"kom planu nego i na ljudskom - nije istina da vas ne osec'amo
kao brac'u.
Srbi su nama bliska nacija - ne smao po jeziku nego i kulturno. I neka
oni koji upravljaju nas"o (bugarskom - prim.prev.) politikom znaju -
ankete pokazuju da je 86.7% bugara prosrpski orijentisano.

3. Mi znamo da je najbolji nac"in da se borimo za vas"u i nas"u stvar
taj da s"irimo istinu u vezi ovog rata. Ja s"aljem poruke svim svojim
poznanicima i onima koje znam preko maila i onima kje ne znam a c"ije
sam adrese dobila od prijatelja - u usa, austriji, nemac"koj, s"paniji,
grc"koj i juz"noj africi.

Nes"to vis"e: Plovdivski Univerzitet, ui saradnji sa dve nedrz"avne
organizacije priprema internet-projekat sa gradjanima i studentima "The
Stike in SRJ". Planiramo da izdajemo i bilten na bugarskom za one koji
ne umeju da c"itaju srpski i engleski.

TAKO DA VAS MOLIM DA RAZUMETE DA SE I MI BORIMO.
ZATO JER JE VAS' RAT I NAS" RAT.

4. I da zavrs"im: svako stado ima svoje crne ovce, svaki narod svoje
idiote. Mnogo puta su Srbi bili grubi i arogantni sa mnom kada sam
prelazila granicu. no ja sam znala da oni ne predstavljaju ceo srpski
narod i ne mogu da me nateraju da mrzim Srbe iz principa. Svi znamo
kakav je nivo intelekta onih koji rade na granicama. oni ne mogu da od
mene naprave anti-srpsku osobu.

Zas"to da poistovec'ujete ceo bugarski narod sa grupom idita??
Razume se, ja se stidim zbog toga s"to su oni uradili i traz"im
izvinjenje kao Bugarka za one koji su maltretirali onu grupu srba na
granici.
I da vam kaz"em:
VAS" RAT JE I NAS"> NIJE ISTINA DA NISMO BRAC'A.

Iskreno vas"a:
Borislava

Moj komentar:
Mislim da niko od nas nema nis"ta protiv bugara, daleko bilo. Ali isto,
mi koji smo osta puta preko bugarske oputovali naolje, za vreme onih
nesrec'nih sankcija, nismo doz"iveli maltretiranja samo od strane
bugarskih granic"ara, nego se to des"avalo duz" celog puta. Nismo valjda
bili toliko baxuzi pa da smo naleteli bas" na onih 13.3%? U juz"noj
Srbiji bugare Srbi bas" i ne vole, mislim da ne moram da napominjem zbog
c"ega. Ali bez obzira na sve, drago mi je da i u bugarskoj ima ljudi
koji zdravo razmis"ljaju i kojima sve ovo smeta.
Za 2-3 dana u Bugarsku krec'e grupa nas"ih strelac, tj streljac"ka
reprezentacija Jugoslavije. Medju njima je i jedna moja veoma dobra
drugarica i jedva c"ekam da se vrati i da mi kaz"e kako je bilo jer
mislim da c'e razlika od par dana eventualno uc"initi svoje i d c'e se
strasti malo smiriti.

I da dodam - mislim da ovaj rat nije ni nas" rat. Nisu ga Srbi
zapoc"eli. Istorijski me tes"i samo jedna stvar - svi ratovi su Srbi
zapoc"injali - a u novijoj istoriji je bio samo jedan - srbi su gubili.
Kada su ih drugi napadali, uspevali smo nekako da se odbranimo. Valjda
c'e i sada biti tako.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------