Kosovo: Vesti - Moskva

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Fri, 23 Apr 1999 07:09:05 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

23.04.1999
05:25

Upravo dobih info da su se u ranih jutarnjim (ili kanim vec"ernjim, es
ju prifr) jugoslovenske vlasti u pregovorima sa specijalnim ruskim
predstavnikom za Yu Viktorom C"ernomirdinim, sloz"ile na prisustvom
snaga na Kosovu ali pod zastavom UN i pod komandovanjem Rusije.
Ovo za komandovanje se jos" uvek proverava. Takodjer, neroverena
informacija kaz"e da je Yu strana traz"ila da u tim snagama ne bude
zemalja c"lanica nato.

Takodjer, po ruskim izvorima, pogodjena zgrada RTSa u udarno vreme,
ima mnogo z"rtava

Molim boga da se ovo ludilo zavrs"i s"to pre.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------