Kosovo: Iz Moskve

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Mon, 26 Apr 1999 16:37:13 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

U 14:30 u jednom od najprestiz"nijih hotela u Moskvi, Inturist, u
sluz"benom liftu odjeknula je explozija. za sada nema rec"i o
poginulima, ali ima povredjenih i to podosta, uglavnom posekotine.

Takodje, ako se sec'ate, pre par dana je u Ekaterinburgu explodiralo
nes"to pored zgrade u kojoj su konzulati us i uk i predstavnis"ta firmi
tih zemalja.

FSB (nekadas"nji KGB) ova dva sluc"aja ne dovodo u vezu i o ovom
poslednjem se ogvori kao teroristic"kom aktu najverovatnije kavkazaca
jer se trenutno u Moskvi traga sa kolima u kojima su navodno 4 kavkazca.
Plus, jutros je zatvorena granica sa C"ec"enijom a policija i vosjka
dobile naredbu da pucaju na sve i svakog ko pokus"a da predje granicu
Rusija - c"ec"enija.

Bogami ljudi, i ovde je sve toplije....

Sale

Pre 10 minuta (16:13) ovde je prikazana reportaz"a za
jugoslovensko-albanske granice o napadu albanskih terorista iz albanije
na Kosovo.. prikazani snimci su bili snimci nekoga od pripadnika tzv.
ovk dok je text bio ruskog novinara. Prikazano je kako je napad tekao po
noc'i, veoma jekog intenziteta. Ujutro, albanci su izjavili da su imali
velikih gubitaka ali isto tako da su ubili 45 pripadnika VJ u MUPa
Republike Srbije.

Pokazana je i artiljerijska priprema iz albanije, napad minobacac"ima i
to ovec'im. ja nisam nes"to struc"an u planu artiljerije, ali ti su
minobacac"i imali ovec'e postolje i toc"kove, pa rac"unam da se radi o
onima od 120mm. Na njima nijedne ogrebotine, sve novo, nova boja, sve se
sija. Pitam se samo odakle im to. Sigurno nije iz prosle godine
opljac"kanih skladis"ta u albaniji.

Takodje, pokazano je jedno telo u uniformami Vojske Jugoslavije, lice se
nije videlo. Tac"nije, maskirnoj uniformi kakve nose nas"i vojnici sa
amblemima VJ ;(((((((((
Lic"no, da li zbog los"eg kvaliteta snimka ili propagandnog rata
albanaca, ali meni su se oni amblemi uc"inili malo nakrivo pris"iveni.

No bilo kako bilo, na Kosovu se izgleda opasno gine.

Smrt fas"izmu - ekonomska kriza americi!

Sale

Evo, ovde oko mene se opasno c"uju sirene i neka vika!
Ja z"ivim buvalno 100-150 metara od centralne gradske kruz"e ulice -
Sadovoe Kaljco i policijske sirene se veoma glasno c"uju. nekih 100m od
mene je i Prvo Odelenje moskovske milicije i evo vidim sa balkona da je
tamo vleika guz"va, ima mnogo kola i stalno odlaze i dolaze.

Da li jure one kavkazce kako malorpe rekos"e na TVu ili je u pitanju
nes"to drugo - ne znam, ali da je frka-frka je!
Nimalo prijatno!

Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------