Kosovo: Bugarska

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Tue, 04 May 1999 23:58:32 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Prekjuc"er dos"lo jos" par ljudi iz BGa, upravo pre nego je Bugarska
zatvorila granicu prema SRJ.

Opet ista maltretiranja od strane carinika a bogami i podvriskivanje i
psovanje od strane Bugara okupljenih na granic"nom prelazu. Moja tetka
je dobila i s"amar od bugarskog carinika kad je promrmljala sebi u bradu
nes"to na rac"un civilizacijskog nivoa pomenutih sluz"benika. Tip joj je
ladno pris"ao i odalamio s"amar. A z"ena na rukama nosila dete od 3
godine. Ali je mus"ki tipu okrenula i drugi obraz da je jos" jednom
udari. Dos"la je u Moskvu poprilic"no naotec"ena.

Okupljeni Bugari su se mahom nudili da prevezu z"ene i decu do
aerodroma, s"atro besplatno, nas"i naivno pristali a onda su ih u Sofiji
odrali do gole koz"e. Ako nije hteo da plati ili nije imao, Bugari nisu
hteli da im vrate stvari, zvali policiju, pretili...kaz"e mi tetka,
srec'a u nesrec'i nais"ao neki rus, pun i prepun para, valjda neki
lokalni kriminalni autoritet i platio za sve, potplatio i sluz"benike na
aerodromu da vis"e ne maltretiraju ljude.

Ne znam dal ste c"uli, ali *bratska* nam Bugarska dozvolila natou da se
sluz"i vazdus"nim prostorom, a kako je krenulo poc"ec'e i koris"tenje
aerodromima, eventualno i artiljerijska priprema sa Bugarske teritorije.

Eh....lepo rec"e pesnik jedared dok je SFRJ bila z"iva - okruz"eni smo
BRIGAMA.

C"ovec"e, kad se samo setim kako smo bugarskim kajakas"ima davali nas"e
c"amce u Zatonu pored S"ibenika, na Rabu, u Zemunu, u Zagrebu, u
Soki....vozili ljudi neke trulez"e, mi im davali nas"e c"amce, oni nas
pobede nas"im c"amcima a mi srec'ni.....da, lepo se *lepim* vrac'a.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------