Kosovo: Vesti - Moskva <==> Bon

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Thu, 06 May 1999 17:51:43 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Ruske TV stanice RTR, ORT, NTV i novinska agencija FrancePress:

U Bonu upravo (16:30) zavrs"en sastanak ministara spoljnih poslova tzv.
grupe G8.

Dones"eno zajednic"ko res"enje (predlog) o regulisanju rata na Kosovu:

1. Teritorija SRJ ostaje nepromenjena i granice ne podlez"u nikakvim
izmenama.

2. Predlaz"e se razmes"tanje CIVILNIH posmatrac"a na terotoriji Kosova
kao i odgovarajuc'eg obezbedjenja za njih.

3. Obezbedjenje civilnih posmatrac"a da bude sastavljeno od snaga UN.

Ne kaz"e se kakve c'e zemlje biti u sastavu tih snaga. Rusi inzistiraju
na zemljama koje nisu uc"estvovale u agresiji na SRJ, ameri se mrs"te a
evropljani za sada c'ute.

Takodje, nato izdao sluz"beno saops"tenje u kojem se kaz"e da je
otpoc"eo embargo na uvoz nafte u SRJ i da c'e na svaki pokus"aj uvoza
nafte tankerima u SRJ gledati kao na s"vercovanje.

E sad, ***emliga...rusi rekli da se njih to ne tic"e i da ih boli djon
za embargo jer niti su u evropskoj uniji niti u natou i imaju ugovore sa
Yu koje c'e oni da ispos'tuju pa kud puklo da puklo. Sad, ako i budu
slali naftu, da li c'e nato imaju petlju da zaustavlja i pretresa i
ruske brodove....
Samo, ja se pitam koji djavo ima s"alju naftu kad su rafinerije
rasturene...bolje da s"alju gotov benzin nego sirovu naftu.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------