Kosovo: Moskva - vez vesti

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Fri, 07 May 1999 15:37:44 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Ovo je bila najaktivnija noc koju ja pamtim otkako je poc"ela agresija
na SRJ. Ruske radio stanice (slus"am radio dok radim noc'u) su svakih
nekoliko minuta prekidale program i javljale informacije o napadu.
daklem, evo s"ta se c"ulo noc'as u Moskovskom eteru:

***********************************
***********************************
***********************************
***********************************
Nekoliko sluz"benika Ministartstva zdravlja Rusije izjavili - dodus"e
jos" nije sluz"beno - da su prve analize nato letaka koje su bacani po
teritoriji Jugoslavije - dali pozitivne rezultate na mirkobakteriolos"ke
testove. Sudec'i po svemu, leci su zaraz"eni patogenim (s"tetnim)
bakterijama.

ISPRAVKA:

Nije nekoliko sluz"benika MInistarstva zdravlja neko nekoliko
radnika....u ruskom je to solidna razlika, pa recimo ako krene neka frka
mogu kasnije da kaz"u - to je reko Djura domar, nismo mi nis"ta izjavili
- i nikom nis"ta.

Nadam se da c'e u toku dana neko da izda i sluz"beno saops"tenje, u
krajnjem sluc"aju sutra.

Vesti agencija ITAR-TASS i INTERFAX,emitovano na raznim radio stanicama
od ponoc'i 7. maja do 15:00 7 maja:

Oko ponoc'i, 00:05 jaka detonacija u okolini Poz"arevca. Sudec'i po
jac"ini - *glupa* bomba.

U 0:15 kod Vatina je gadjana deonica z"eleznic"ke pruge
Beograd-Temis"var.

***********************************
ITAR-TASS prema informacijama Radio Novi sad:
U 01:45 Radio Novi Sad je javio da su dve osobe tez"eo povredjene u
rejonu Petrovaradina, gde su nato avioni bacali explozivne naprave u
obliku patent-olovki, konzervi gaziranih pic'a, lutaka (!!!!!!!!!!) i
tome slic"nih stvari. Radio Novi sad izdao upozorenje gradjanima da ne
diraji nikakve predmete koje vide na zemlji, betonu, asfaltu, nego da o
tome obaveste najbliz"u patrolu.

U delu grada DETELINARA ima dosta povredjenih lica koja su se u momentu
bombardovanja zatekla u rejonu kasarne. Medju povredjenima IMA DOSTA
DECE, ali sa laks"im povredama (na svu srec'u). Deca su inac"e, kako
javlja TASS preko Radio novog Sada, u velikom s'oku, po glavama su im
padali komadi zemlje, cigala i ko zna c"ega sve ne.
Dosta privatnih kuc'a je os"tec'eno.
***********************************

Negde oko 02:00 po ponoc'i, u Skopju se c"ula veoma jaka detonacija sa
podruc"ja aerodroma. Ne zna se tac"no da li se srus"io neki os"tec'eni
avion prilikom spus"tanja ili je u pitanju zalutala raketa/bomba.

Oko 3 ujutro c"ulo se 5 jac"ih detonacija u bliz"oj okolikni Nis"a.
Poc"eo je napad na Nis" koji je trajao poprilic"no. Oko 03:30 na nebu
iznad Nis"a mogla je da se vidi rpava vazdus"na bitka. PVO VJ je
dejtvovao kao nikada do sada, pokazali su se junac"ki. Oc"evici javljaju
da je nekoliko aviona pogodjeno, najmanje 2 su se srus"ila, pric"a se
c"ak i o 4 srus"ena aviona i nekoliko os"tevc'enih. Nekoliko nato aviona
su jedva uspeli da se sklone od dejstva PVO Nis"kog korpusa.
Nato je dejstvovao po delu grada koji se zove MATEJEVAC (tako rekos"e
rusi, ja niam Nis"lija pa prema tome ne znam kako se tac"no zove taj
deo...sorry ako sam pogres"io). Napadnut i Nis"ki aerodrom.
Takodje, javljeno je da je za vreme bombardovanja narod otis"ao u
sklonis"ta, ali kako je poc"ela da radi PVO i da se c"uju detonecije po
nebu, ljudi su masovno krenuli da izlaze na ulice Nis"a i u gradu se
c"ulo gromoglasno navijanje za PVO VJ Nis"kog korpusa.

Mada ja lic"no mislim da je to navijanje bilo upuc'eno svima momcima iz
VJ. Da nije njih ovi skotovi bi pros"li totalno bez gubitaka. Ovako,
barem im VJ pokazuje da neko ume i da gine za svoju zemlju i da s"to
skuplje proda svoju koz"u.
Dejstvto PVO je imalo veoma visok intenzitet nekih 15 minuta nakon c'ega
je napad prestao. C"ula se detonacija negde na kraju grada, veliki
plamen.

04:00 - Iz pravca Pirota javljeno da su nato avioni preleteli grad pri
povratku i baze, ali je buka aviona bila daleko manja nego kada su
leteli u napad. Ili su leteli visoko ili ih je bilo manje ;)))))))

Oko 04:15 jos" nekoliko detonacija oko Nis"a, sve u svemu - TASS javlja
o 15 vec'ih explozija u industrijskoj zoni grada, oko grada i u gradu.

U 11:25 u Rakovici 3 jake detonacije nakon objave uzbune. Avioni se nisu
c"uli iznad tog dela grada (barem iz centra, pretpostavljam da su rusi
negde u centru grada)

Od 11:30 Traje napad na Nis", detonacije u okolini grada, detonacija u
reonu pivare.

U Kraljevu se u 12.00 c"ula buka aviona a zatim i jedna jaka detonacija,
verovatno probijanje zvuc"nog zida mada nije iskljuc"eno ni da je u
pitanju bomba.
***********************************
***********************************
***********************************
***********************************

U 12:25 na TV stanicama objavljeno da je vlada Yu pristala na UN
promnatrac"e, ali isto tako se kaz"e da je u pitanju neka UN komisija
koja vodi rac"una o okolini, ekologiji itd itd itd. da li ovo znac"i da
c'e uskoro u Yu da se pojave i civilni rpomatraC"i kako je to
predloz"eno juc"er u Bonu....
po dogovoru, njih treba da obezbedjuju pripadnici UN snaga, mada u Bonu
nisu uspeli da se dogovore koje c'e zemlje da ulaze u sastav tih snaga.

Pozdraf
von Sale

Kako javlja TV kompanija NTV, novinaru ruske TV stanice NTV Vjec"eslavu
Grunskom oduzete akreditacije i saops"teno da mora da napusti teritoriju
SRJ u roku od 24h.

Da podsetim, kao s"to sam vec' nekoliko puta rekao (ne znam da li su
poruke pros"le na listu) u poslednjih nekoliko dana, NTV je imala veoma
jaku pro-zapadnu propagandu, a u nekim sluc"ajevima Jugoslavija je
maltene stavljana na ravno sa nacistic"kom nemac"kom.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------