Kosovo: Snimci iz Nis"a

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Fri, 07 May 1999 21:14:33 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Pokazani snimci iz Nis"a, snimci su sa RTS-a.

Zamislite veliki komad lima. A onda zamislite streljac"ki vod koji jedno
2-3 sata puca po tom limu. E, pa zgrade u Nis"u izgledaju kao taj
zamis"ljeni lim posle pucnjave.

Zgrade koje su se nalazile na mestima gde su padale bombe c"ak ne lic"e
ni na s"vajcrski sir - sir ima manje rupa :(((
Stakla su porazbijana svudge, neke su zgrade toliko os"tec'ena da im
opravka nema - mora da se rus"i. Dosta je os"tec'eno, dosta
prores"etano, dosta unis"teno. Po ulicama gore automobili, lepo se vidi
jedan zapaljeni kec (za one koji ne znaju - ZASTAVA 101) a gomila drugih
os"tec'ena.

Za sada 14 poginulih, od toga 3 poginulo u reonu bolnice a 8 na pijaci
kada je pijaca pogodjena raketom ;((((((

Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------