Kosovo: Re: Stratforova analiza - skori prestanak rata?

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Sun, 09 May 1999 14:38:19 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Damir Guľalić pise:

Damir je poslao prevod analize sa www.stratfor.com-a:
>
>Veliki dobitnik je Rusija,
>drµava koja je dobila pare, po±tovanje i polooµaj po±tenog posrednika.
>Najveća stvar je u svemu tome ±to je Klintonova avantura na Kosovu izbacila
>Borisa Jeljcina kao drµavnika

Mmmmmmm.......da, od poc"etka rata agda je popularnost jeljcina bila oko
50%, pala je danas neverovatno nisko....Uglavnom zbog Kosova. Malopre
neka statistika na TVu - 58% ljudi su za impic"ment Jeljcinu, oko 25%
nisu otvoreno za ali eto - priklanjaju se.....
drugo, nekidan je bila sednica ruskog saveta Bezbednosti....to ste
trebali ad vidite. C'ovek je bio totalno izgubljen, plazio jezik na
govornike, umesto da vodi sednicu razmes"tao je ljude po mestima...

Scena #1:
Jeljcin: Mi smo se danas ovde okupili......(pa onda pauza od jendi minut
i po, a sve to prenosi drz"avna TV uz"ivo)...A zas"to Seljeznjov sedi
TAMO? On je vicepremijer i tamo NE MOZ"E da sedi nego OVDE. BRZO DA SI
SE PREMESTIO!!!

Scena #2:
Primakov podnosi neki izves"taj...Jeljcin: Ali to nije usvojeno!!!!!
Primakov: Znam da nije, ali ovo je izves"taj celog dogadjaja a ne
referat o usvajanju....
Jeljcin se okrec'e na drugu stranu i plazi jezikom.

Sve ovo je pokazala drz"avna TV i jos" par TV kanala....
Moz"da je on i porastao u oc"ima zapada ali lic"no mislim da su mu ovde
dani odbrojani....

Rusi ko Rusi, su debelo ogorc"eni pasivnos"c'u rusije u celoj stvari. To
s"to su politic"ari daleko umereniji od naroda to je druga pric"a. Ali
da je sve do vojske i naroda, davno bi sve ovo stalo jer sam 100% uveren
da bi se direktno umes"ali.

>Vreme je da se zamislimo kako će izgledati taj svet posle Kosova. Podjimo
>od
>toga ±ta se to zaista dogodilo na Kosovu. Vlada SAD dobila je izve±taje za
>koje je smatrala da su pouzdani o uµasnom genocidu koji se sprovodi na
>Kosovu i odlučila je da je neophodno da interveni±e da to spreči.

Evo i poente cele pric"e. U poslednjih recimo 10 godina, otkako je puko
SSSR ja od dupolarnog predjosmo na unipolarni svet (nestalo Vars"avskog
pakta) ne da je bilo etnic"kih c"is"c'enja nego uku i lele. Da podjemo
samo od Kurda i proterivanja istih od strane Turske.
I naravno - nikom nis"ta.
No Boz"e moj, lepo mi da probamo da zgazimo neku drz"avu, onako omaju,
ap da vidimo s"ta c'e da bude....nec'emos voje valjda da bijemo.....
1995 iz hrvatske je proterano ko zna koliko pripadnika srpske etnic"ke
zajednice, nec'u ga pric"am gde su sve bombardovane kolone izbeglica i
koliko je ljudi poginulo za ta 3-4 dana. I opet nikom nis"ta.

Mene samo c"udi jedno: da li je americ"ka nacija to jest zapad uops"te -
mislim na obic"ne ljude - toliko infantilna kada veruje svemu s"to vidi
na TVu i ne osec'a potrebu za pronalaz"enjem alternativnih izvora
informacija? Nemaju potrebu da c"uju i drugu stranu?
Ne z"ivim medju njima pa mi to nikako ne ide u glavu...njima je izgleda
jedino u z"ivotu vaz"no da im ne poskupi benzin, da uvec"e kad dodju
kuc'i mogu da pogledaju ragbi ili hokej, drmnu po 4-5 konzervi piva i
odgegaju trbus"inu na sprat na spavanje. Z"ivo me interesuje kako bi se
oni osec'ali u situaciji u kojoj se sada Jugoslavija....
Pre jedno 2-3 godine dodje nama u klub neki kanadjanin da trenira, ako
vrstan dz"udista itd itd itd, radio ovde u nekoj firmi. Posle nedelju
dana c"ovek se vis"e nije pojavljivao. A u klub je dos"ao sam naduven i
pun sebe, on je glavni, nije hteo normalno da razgovara, na sve je
gledao sa visine.
Izgleda da zapad razume samo jezik sile. Kako rec"e jedan moskovski
taxista pre 2-3 nedelje - dave se u sopstvenoj masti, treba ih malo
podgrejati pa da vidimo s"ta bi bilo posle 4-5 dana guz"ve.

>SAD su počele da diktiraju uslove vladi u Beogradu

Ma oni su u poslednjih 15-ak godina poc"eli da diktiraju celom svetu.
Jedina stvar koja mene sada raduje je s"to je ova frka napravila veliki
talas nacionalizma u Rusiji. Masa rusa - a to i statistike ovdas"nje
pokazuju - se okrenula domac'im proizvodima. Naprasno je porasla prodaja
domac'ih (ruskih) proizvoda, radnje sa stranom robom sada kukaju s"ta da
rade, vec' mesec i po nisu prodali skoro nis"ta. Juc'e prodjoh kroz
LEVI'S...od radnje koja je zauzimala podosta prostora u jednom
trgovac"kom centru ostala sobe od nekih 45-50 kvadrata....slabo se
valjda prodaje roba.....
Moz"e lako da se desi da se izmeni cela struktura vlasti ovde i da se
polako okrenu da samooporavljanju, da batale kredite, da se u neku ruku
zatvore, maximalno povec'aju sve moguc'e kontrole i za par godina ima da
naprave frku.
Rec"ju, rusi su veoma udarena nacija i kad im proradi inat svas"ta moz"e
da se desi. ja se sec'am 1995 godine kod mene na fauxu, kada je trebao
da se radi novi internet-kanal, optic"ki kablovi itd. Iskamc"im ja kintu
za kabl, kintu za komunalne organizacije da nam prokopaju par KM kanala
i da postave kabl, odem i dogovorim, platim....posle par nedelje - sorry
ljudi al to je malo para, dajte jos". Ja pustim u lokalnu mrez"u da nas
komunalci zezaju i da od optic"kih kablova i superbrze linije nema
nis"ta. Sledec'eg dana ispred faxa oko 1300 ljudi sa motikama, lopatama
as"ovima...idemo da kopamo.

Poenta pric"e je da je narod jedno a politic"ari drugo, ne treba ih
poistovec'ivati. U prevozu ovde moz"ete da c"ujete samo jedno -
amerikanci nas se vis"e ne plas"e, Jeljcin je za to kriv, trebali bi
opet da ih malo uplas"imo a za to treba da se radi, ajde da malo radimo.
Dan po dan, ako rusima pukne film - a nisu daleko od toga jer se ovde u
Rusiji poodavno kuva i oko korupcije vlasti i kradja na najvis"im
nivoima itd itd tid - ima da bude velikog tumbanja.

>Sada, kada je shvaćeno da NATO neće
>pokrenuti kopnenu ofanzivu i kako je jasno da kampanja iz vazduha nije
>dovoljna da slomi Srbe, SAD će verovatno biti primorane da prihvate
>kompromis i da to nazovu svojom pobedom.

starfor je zaboravio da napomene da c'e d akrene i snimanje Rambo
filmova o nepobedivosti amera u Srbiji....vec' osec'am moguc'i scenario:
- Zli Srbi upadaju u Makedoniju i na najbrutalniji nac"in otimaju tri
iznenadjena i dobroc'udna us vojnika koji su, eto, u makedoniji sa
lokalnim seljacima sadili cveklu, krompir i pappriku i uc"ili nacionalne
plesove poput pipirevke. Upadaju, daklem, zli Srbi, pobiju 3-4 sela,
onako u naletu, otmu tri dobroc'udna vojnika.
Na scenu stupa Rambo/Joe/Mike/Hogar Stras"ni (zaokruz"iti po z"elji) i
krec'e u oslobadjanje. naravno, Zli Srbi ga hvataju, najstras"nije muc"e
- teraju ga recimo pod pretnjom smrc'u da c"ita anti-americ"ke i
anti-nato materijale, da gleda RTS, da se ne tus"ira posle svakog
izlaska iz kuc'e, eventualno deca bace pokoji kamen na njega - ali on,
Rambo/Joe/Mike/Hogar Stras"ni (zaokruz"iti po z"elji) u momentu se
oslobadja i herojskom akcijom oslobadja i tri dobroc'udna americ"ka
vojnika-agronoma i hrabro ih vodi kuc'i. Da, zaboravih, usput unis"ti
20-30 tenkova, aerodrom, oklopnu divizuju i par bataljona pes"adije.
Lukom i strelom, naravno.
C"ovek prosto dobije z"elju da ga zarobe a onda herojski oslobode :))

>Bili bismo veoma iznendjeni kada bi Klintonova administracija poku±ala novu
>humanitarnu intervenciju posle Kosova. Zaista, jedna od lekcija koju su
>naučile sve buduće vlade je da intervencije vi±e nikada ne bi trebalo da
>budu preduzimane dok, i samo dok, vojsci ne bude dato dovoljno vremena da
>isplanira i sprovede intervenciju, kao ±to je Bu± dozvolio u slučaju
>Pustinjeske oluje.

Lic'no, mislmi da postoji samo jedan razlog zas"to je uspela tamos"nja
intervencija: Bus" se nije mes"ao u odabir ciljeva, sve je prepustio
vojnicima. Kao iskusan obaves"tajac (bio je direktor CIAe jedno
godinu-godinu i po i preporodio je tu organizaciju) znao je da politia
nema s"ta da traz"i u dikrektnom vojnom komandovanju. Ovaj ludak bil je,
pric'a se, maltene sam pokazivao prstom - danas gadjamo ovo.
C"ujem da su na Frus"koj Gori gadjali manastire, navodno tamo se
skrivaju tenkovi. Da ne pominjem Grac"anicu i manastire po Kosovu.
Kardinalna gres"ka americ"ke administracije je nepoznavanje istorije.
Mada, kako neko moz"e da pozna istoriju kada mu je rodjena istorija
stara maximum 200 godina a u njoj nema nikakvih nacionalnih vrednosti po
pitanju golog opstanka nacije, prez"ivljavanja.

>Drugi proces, paradoksalno, biće
>značajno povećanje tro±kova za odbranu Amerike. Kosovska kriza je jasno
>pokazala da je nivo budµeta bio limitirajući faktor u pogledu efikasnosti
>američke armije. Vojni potencijali kojima je raspolagao Bu± jednostavno
>nisu
>bili dostupni, ni blizu, predsedniku Klintonu. Nema vi±e ni govora o blo
>kakvim dodatnim ograničenjima tro±kova odbrane. Sada se postavlja samo
>jedno
>pitanje: za koliko će tro±kovi odbrane biti uvećani?

Hm...otkako su smanjeni tros"kovi odbrane, nacionalni prihodi su se
naglo povec'ali. S"ta c'e biti ako povec'aju vojni budz"et? da li c'e
tamos"nja ekonomija moc'i da odrz"i visok vojni budz"et i visok
nacionalni dohotak, isti nivo cena i ako da, to koliko dugo? Ameri
klintona gotive iz prostog razloga s"to je za njegove vladavine
nacionalni dohodak porastao, a uz hokej, benzin i pivo to je njima
itekako vaz"an parametar ocenjivanja dal je vlada dobra ili ne.

>I Nemačka politika će se izmeniti posle Kosova. Nemačka ima fundamentalan
>interes u očuvanju dobrih odnosa sa Rusima.

Uuuu, tu su debelo u pravu....nemci su toliko para uloz"ili ovde da je
to stras"no. Dosta kinte je uloz"eno u poljoprivredu a evo gledam
nekidan na TVu da su na nekom poljoprivrednom dobru rusi odbili da idu
na posoa nedelju dana a poslodavci su im nemci. Sad ovi drugi imaju
solidne gubitke, panic"are, ali eto - razumeju slovensku solidarnost.
Mada, ne verujem da im je svejedno s"to gube pare. I naravno da c'e oni
koji to drz"e da iskoriste sve moguc'e veze i vezice da nekako agituju
na politic"koj osnovi....

>Najvaµnije, Kosovo zatvara ono ±to bismo nazvali prekretnicom izmedju
>epoha.

e jebiga...uvek preko nas"ih ledja..:((((((

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------