Kosovo: Iz Moskve

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Mon, 10 May 1999 22:03:35 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Dopisnik TASS-a iz Beograda, juc"er oko 22:00 VJ poc"ela da povlac"i
neke delove svojih jedinica sa Kosova.

Britansko ministarstvo inostranih poslova izjavilo da se njih to ne
tic"e i da c'e i dalje da bombarduju jer kako kaz"u - nisu
zainteresovani za gestove dobre volje Jugoslovenske vlade.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------