Kosovo: jedan licni pogled

Vladan (vps@EUNET.YU)
Fri, 21 May 1999 01:07:09 +0200


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Nadam se da mi nece biti zamereno, sto cu jedno licno vidjene =
poslati na nasu melinig listu, bez saglasnosti njenog autora ali kada =
sam ga procitao odmah sam shvatio da ga moram podeliti sa Vama. Pozdrav =
svima od Vladana.

Ili/Ili

Danima gledam ovi na=B9u e-mail listu, Neshinu listu. Zapravo nikog od =
vas ne poznajem a =E8ini mi se da postajemo prijatelji, zdru=BEeni u =
zajedni=E8koj sudbini ILI/ILI.. Vesti su po nekad zastra=B9uju=E6e po =
nekad informativne, a nekad se i nasmejem.

Rasuti po razli=E8itim delovima grada(za one koje su u Bgd-u),rasuti po =
svetu neumorno pi=B9emo. Od mirnodopske dru=BEine koja je razmenjivala =
vesti o ovome ili o onome, prepravljala, pravila konkurse postali smo =
prava ekipa..U mom e-mail box-u stoji jo=B9 uvek pismo upu=E6eno =
egiptologu, sad mi izgleda besmisleno da ga =B9aljem..=C8itav jedan esej =
o Egiptu, =BEene koja je provela detinjstvo i uvek se vra=E6ala u =
Aleksandriju i Kahru..,zapravo odrasla sam tamo. Esej o Atini i =
Jerisalimu, esej o Kubi o svim zemljama u kojima sam =BEivela ili =
proputovala. Sad no=E6u dok mi narand=BEaste kugle lete iznad glave =
mislim na sva ta mesta i po=BEelim da se sakrijem u grobnice Luksora, =
zaspim i probudim se kad sve ovo prodje. Ali ne prolazi..! Sanjam sva ta =
lepa i ru=BEna mesta a onda me detonacije bude iz sna:''U Beogradu =
sam.''

=C8esto sam odlazila u Kinu; poslednje putovanje mi je preselo: Kanton, =
=A9angaj, Peking. Od Kantona do =A9angaja-uskotra=E8na pruga; Kinezi =
razviju novine pa jedu koje=B9ta..kibla u =E6o=B9ku vagona za sve. A oni =
bulje u nas kao =B9to bi smo mi gledali marsovce. Razjareni turisti( =
vodila sam grupu za PUTNIK) ne shvataju ni=B9ta a voz ide sporije od =
boljeg trka=E8kog konja. Gospode, da ste videli one drvene klupe, ljude =
koje ulaze u voz sa gajbama =BEivine (=BEive), naramenicama razne seoske =
robe koje su nosili na pijac u =A9angaj i medjusobnu (Kinesku) =
ljubaznost da naprave jedni drugima mesto. Usput su kuvali =E8aj, =
pu=B9ili'ko zna =B9ta'?, i besomu=E8no pri=E8ali. Ujutro, oko 5.h su =
neki radili gimnastiku.. I tako stigosmo u =A9angaj dok su oni u nas =
gledali, komentarisali a niko od njih ma i jednu re=E8 zapadnog jezika =
da zna. Ose=E6ala sam se kao u zolo=B9kom vrtu. Moram da priznam, =
nekoliko njih me je u=B9tinulo jer imam izrazito belu boju ko=BEe a bela =
=BEena je djavo! J O putnicima i da ne pri=E8am.. i tako mi stigosmo u =
=A9angaj, svanulo mi je..Putnici razjareni, ja nervozna..jo=B9 treba da =
razgledamo =A9angaj pa onda nastavak za Peking. JOOOJ, to nije bilo =
razgledanje grada niti sam ja zvu=E8ala kao vodi=E8 ve=E6 kao pokvareni =
kasetofon o tom gradu tek sam se u Pekingu sredila u hotelu HILTON =
(poimislih, najzad zapad). U =BEivotu se vi=B9e nisam upla=B9ila jer =
znam da Kinezi ne vole strance, vi=B9e su nego nepoverljivi. Sa druge =
strane, kad pomislim =B9ta su im sve radili po=E8etkom XX veka nije ni =
=E8udo!U starim vekovima su ih druge civilizacije napadale..nije ni =
=E8udo. Mogu da ka=BEem da putuju=E6i po svetu nikad mi nije =
predstavljao problem da sklopim kontakt i prijateljstva ali u Kini mi =
nikad nije po=B9lo za rukom. Kinezi su uvek ljubazni ali ose=E6ate =
distancu,ledenu i veoma prefinjenu, uslu=BEni ponekad i dare=BEljivi a =
po nekad vole da i pokradu..:J Mo=BEda su Hong-Kong i Singapoor malo =
druga=E8ija pri=E8a ali to je narod toliko izmu=E8en, pokraden i =
uni=B9tavan od zapadnih varvara da nije ni =E8udo takvo nepoverenje. =
Jeste , danas u modi ven=E8ati se u zapadnja=E8koj ven=E8anici i imati =
Ribok patike ali su=B9tina je ostala:''KINESKI ZID''.. nepoverenje =
ostaje. Velika je to zemlja a arhetipski hod ko zna koliko vekova =
beskona=E8an..=AEuta rasa!

No=E6 kad je bio udar na ambasadu, 200.metara od mene, pomislila sam =
kraj sveta. Osvanuo je dan.. Danas Kina =E6uti..a to je mnogo opasnije =
od demonstracija. Znate, nekad sam bila u vreme ''kulturne revolucije'' =
u Pekingu, gost na=B9ih prijatelja '74, dete. Jo=B9 pamtim one =
nepregeldne mase. Zapad je zauvek izgubio poverenje Kine..( isto=E8njaci =
ne pokazuju ose=E6anja)..=C6utanje je mnogo gore! Ambasada izgleda =
zastra=B9uju=E6e ali neki grozomorni ose=E6aj neizvesnosti..to ne mogu =
da vam objasnim! Od 7.maja je svet postao druga=E8iji..ne znam za=B9to =
ali verujem da je tako..

Lav =A9estov je napisao knjigu:''Atina ili Jerusalim''

Su=B9tina sukoba izmedju teologa i filozofa je bila da sve =B9to je =
glupo u Jerusalimu bilo je pametno u Atini.. Vera ili Racio..!

Odlazila sam i u Atinu a i u Jerusalim.. pre ovog rata, mislim na onaj =
'91 bili su mi =E8udni ljudi koji pla=E8u na Hristovom grobu, verovala =
sam u ''Cogito ergo sum'' posle ovog rata znam da ni jedna re=E8 u =
Jerusalimu nije besmislena:''Credo qua apssurdum''.

Verujem..i =BEao mi je =E8oveka..

Sve vas pozdravljam!!!

Smiljana

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------