Kosovo: Skupstina je vecinom glasova glasala ZA

angelina markovic (ninam@beotel.yu)
Thu, 3 Jun 1999 13:17:35 +0200


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

GMT 13:13
radio Novosti
Skupstina je vecinom glasova glasala ZA -- jedan uzdrzan
Radikalna stranka glasala protiv.
Radikali i SPO zakazali hitne konferencije za stampu

more to come

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------