Pozdrav

AzrenKoka@aol.com
Thu, 23 Oct 1997 01:43:22 -0400 (EDT)


Qestitam djukanoviq za pobedu sad je vreme za djukanoviq da priznuje Kosovu
Republik bez Albanca nikad ne bi mogla da pobedi.