Predsednicki izbori 7 decembra

Svetislav Maric (smaric@qualcomm.com)
Wed, 22 Oct 1997 16:36:31 -0700


Bilo bi interesantno utvrditi koliko puta i kada su poslednji
put u demokratskim zemljama (misli se na visestranacke za potrebe ove crtice)
izbori za predsednika drzave morali biti ponovljeni zbog neizlaska na
biraliste potrebnog broja glasaca.

Svetislav Maric
San Diego USA