Gadim se

Slobodan Tabakovic (tabaks@iname.com)
Sat, 25 Oct 1997 03:41:56 -0500


Ovo je samo joss jedan od mnogo primera da, ne volja glasacca, vech i
sam ccovek fakticcki ne predstavlja nikakvu prepreku prljavoj borbi za
vlast koju vodi zaostala rulja iz komunisticcke kolevke. Ovaj narod je
zasluzzio bolje, no ko che mu to dati, kada se i oni koji se "kunu" u
njega okrechu kako oportunisticcki vetar duva? Opozicija che svakako
ostati dosledna sebi i narodu - okrenuche se i protiv sebe i njega, ako
treba. Samo, kome i ssta treba, joss ostaje da se vidi. Tuzzan sam,
occigledno je taccno da NE POSTOJI dosledna i posstena liccnost da
povede ovaj narod dalje od svojih ciljeva i liccne koristi. Ko se
prepozna - verovatno je imao i razloga!

Hvala