Kosovo

sasha (billmich@intercall.com)
Sun, 26 Oct 1997 09:37:31 -0800


Treba ih sve naterati da posti\uju ustav pre svega!!!
Usrav je vrhunski zakon u svakoj zemlji pa i u smanjenoj
Jugoslaviji.

Srbin