14 milona mataka

Slobodan Dojcinovic (boba@axionet.com)
Fri, 14 Nov 1997 21:23:00 -0800


Mozda je posao bio vredan 14 miliona maraka a ne zarada.
Molim redakciju da proveri objavljen podatak.

Boba, Vankuver