Tortura Albanaca ili nas citalaca?

Dr. Aleksandar Vlainic (avlainic@ica.net)
Sat, 15 Nov 1997 09:00:16 -0500


Interesuje me da li ovo sto se potpisuje kao Ismet Hajdari moze da
potvrdi to sto navodi u svom clanku. Stice se utisak da je to
dolepotpisano ili gorepotpisano prisustvovalo svim tim "mucenjima"
"nesretnih i nevinih" Albanaca. Znaci li da mi sada moramo da uzmemo
zdravo za gotovo sva ta tvrdjenja o torturi. Tipino jeftino-propagandski
manir u pisanju. Nasa Borba bi trebala da prestane da objavjuje clanke
tipa rekla-kazala ako pretenduje da bude ozbiljan casopis.

Dr. Aleksandar Vlainic
Toronto