Zahtev nastavnika, saradnika i istrazivaca beogradskih univerziteta dekanu Sumarskog fakulteta

Marko Konjevic (makins@EUnet.yu)
Tue, 23 Dec 1997 23:37:31 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0006_01BD0FFB.BD0262A0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Mi, dole potpisani nastavnici, saradnici i istrazivaci beogradskih =
univerziteta, najo=9Atrije protestujemo protiv odluke dekana =8Aumarskog =
fakulteta prof. dr. Du=9Aana Jovica da otpusti sa posla =9Aefa Katedre =
za bujice i eroziju, redovnog profesora dr. Slobodana Petkovica.
Apsurdno obrazlozenje re=9Aenja o otkazu, prema kojem je odluka =
usledila zato =9Ato se prof. dr. Slobodan Petkovic pocetkom septembra =
nije pojavio na poslu pet uzastopnih radnih dana, nije problematicna =
samo zbog svoje pravne neutemeljenosti (primene odgovarajuceg zakona, =
kao i kazne koja nije u skladu sa navodnim prekr=9Aajem) nego pre svega =
zato =9Ato predstavlja poku=9Aaj obracuna na licnoj i politickoj osnovi.
U vezi s tim treba imati u vidu da je prof. dr. Slobodan Petkovic ne =
samo dugogodi=9Anji univerzitetski nastavnik i novoizabrani clan Saveta =
=8Aumarskog fakulteta, kao i svetski priznat strucnjak za recnu =
hidrauliku, nego i aktivni ucesnik gradjanskog i studentskog protesta ' =
96 / 97, koordinator u Univerzitetskom odboru za odbranu demokratije i =
clan Predsedni=9Atva Udruzenja univerzitetskih profesora i naucnika =
Srbije.
Akt samovolje prema kolegi Petkovicu ne shvatamo samo kao =
naru=9Aavanje pravila pona=9Aanja akademske zajednice i ugrozavanje =
elementarnih gradjanskih sloboda, vec i kao poku=9Aaj zastra=9Aivanja =
svih slobodnomislecih ljudi na univerzitetu. Zato zahtevamo od dekana =
=8Aumarskog fakulteta, prof. dr. Du=9Aana Jovica da svoju odluku o =
otpu=9Atanju profesora dr. Slobodana Petkovica odmah povuce.

=
Beograd, 8. oktobra 1997.

Profesori i naucni saradnici Defektolo=9Akog fakulteta:=20

Andrejevic Du=9Aanka, redovni profersor
Arsenovic - Pavlovic Marina, asistent
Buljancevic Milijana, docent
Vlajic Zivan, redovni profesor
Vujanic Emilija, asistent
Vukovic Mile, docent
Vucenic Vesna, asistent
Golubovic Slavica, vanredni profesor
Dikic Stanika, redovni profesor
Dimic Nadezda, docent
Dragojevic Nada, asistent
Djokovic Sanja, asistent
E=9Akarovic Branka, asistent
Zivkovic Gordana, vanredni profesor
Ilic Danijela, asistent
Ilic Zoran, docent
Jablan Branka, asistent
Jovanic Goran, asistent
Kandic - Popovic Zorica, vanredni profesor
Karic Jasmina, docent
Ka=9Aic Zorka, vanredni profesor
Kovacevic Jasmina, asistent
Miladinovic Vlastimir, redovni profesor
Nedovic Goran, asistent
Ninkovic Dragan, docent prodekan
Ostojic Sanja, asistent
Pejanovic Snezana, docent
Pejcic Bogoljub, vanredni profesor prodekan
Pavlovic Sa=9Aa, asistent
Radoman Vesna, vanredni profesor
Simoncic Conka, redovni profesor
Slavnic Svetlana, asistent
Sokolovski Zivko, redovni profesor
Trebje=9Aanin Zarko, redovni profesor
Furundzic Mirjana, lektor vi=9Ai predavac

P.S. Molimo redakciju da nam sto pre potvrdi prijem ove poruke kako =
bismo znali da li ce biti objavljena

Unapred hvala!

------=_NextPart_000_0006_01BD0FFB.BD0262A0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">

    Mi, dole = potpisani=20 nastavnici, saradnici i istrazivaci beogradskih univerziteta, = najoštrije=20 protestujemo protiv odluke dekana Šumarskog fakulteta prof. dr.=20 Dušana Jovica da otpusti sa posla šefa Katedre za bujice i = eroziju, redovnog profesora dr. Slobodana Petkovica.
    Apsurdno = obrazlozenje=20 rešenja o otkazu, prema kojem je odluka usledila zato što = se prof.=20 dr. Slobodan Petkovic pocetkom septembra nije pojavio na poslu pet = uzastopnih=20 radnih dana, nije problematicna samo zbog svoje pravne neutemeljenosti = (primene=20 odgovarajuceg zakona, kao i kazne koja nije u skladu sa navodnim=20 prekršajem) nego pre svega zato što predstavlja = pokušaj=20 obracuna na licnoj i politickoj osnovi.
    U vezi s tim = treba imati u=20 vidu da je prof. dr. Slobodan Petkovic ne samo dugogodišnji=20 univerzitetski nastavnik i novoizabrani clan Saveta Šumarskog = fakulteta,=20 kao i svetski priznat strucnjak za recnu hidrauliku, nego i aktivni = ucesnik=20 gradjanskog i studentskog protesta ' 96 / 97, koordinator u = Univerzitetskom=20 odboru za odbranu demokratije i clan Predsedništva Udruzenja=20 univerzitetskih profesora i naucnika Srbije.
    Akt samovolje = prema kolegi=20 Petkovicu ne shvatamo samo kao narušavanje pravila = ponašanja=20 akademske zajednice i ugrozavanje elementarnih gradjanskih sloboda, vec = i kao=20 pokušaj zastrašivanja svih slobodnomislecih ljudi na = univerzitetu.=20 Zato zahtevamo od dekana Šumarskog fakulteta, prof. dr. = Dušana=20 Jovica da svoju odluku o otpuštanju profesora dr. Slobodana = Petkovica=20 odmah povuce.
 
          &nbs= p;            = ;            =             &= nbsp;           &n= bsp;           &nb= sp;           &nbs= p;           =20 Beograd, 8. oktobra 1997.
 
 
    Profesori i naucni saradnici=20 Defektološkog fakulteta:
 
Andrejevic Dušanka, redovni=20 profersor
Arsenovic - = Pavlovic Marina,=20 asistent
Buljancevic Milijana, docent 
Vlajic Zivan, redovni profesor 
Vujanic Emilija, asistent 
Vukovic Mile, docent 
Vucenic Vesna, asistent 
Golubovic Slavica, vanredni = profesor 
Dikic Stanika, redovni profesor 
Dimic Nadezda, docent 
Dragojevic = Nada,=20 asistent
Djokovic = Sanja,=20 asistent
Eškarovic Branka, asistent 
Zivkovic = Gordana, vanredni=20 profesor
Ilic Danijela, = asistent
Ilic Zoran, docent 
Jablan Branka, asistent 
Jovanic Goran, asistent 
Kandic - Popovic Zorica, vanredni = profesor 
Karic Jasmina, docent 
Kašic Zorka, vanredni = profesor 
Kovacevic Jasmina, asistent 
Miladinovic Vlastimir, redovni = profesor 
Nedovic Goran, asistent 
Ninkovic Dragan, docent prodekan 
Ostojic Sanja, = asistent
Pejanovic = Snezana,=20 docent
Pejcic Bogoljub, vanredni profesor = prodekan
Pavlovic Saša, asistent 
Radoman Vesna, vanredni profesor 
Simoncic Conka, redovni profesor 
Slavnic Svetlana, asistent 
Sokolovski Zivko, redovni = profesor 
Trebješanin Zarko, redovni = profesor 
Furundzic Mirjana, lektor viši=20 predavac 
 
 
P.S. Molimo redakciju da nam sto pre potvrdi prijem = ove poruke=20 kako bismo znali da li ce biti objavljena
 
Unapred hvala!
 
------=_NextPart_000_0006_01BD0FFB.BD0262A0--