MILICIJA-POLICIJA

Aeclick (Aeclick@aol.com)
Sat, 27 Dec 1997 22:26:37 EST


Na demostracijama koalicije zajedno uhapsio me je SASA OBRADOVIC inspektor
devetog odeljena MUPa Beograd jer sam bacio grudvu snega na zgradu Borbe.