ispravka : " zalazak privrednog buma..."

dan juskovic (juskovic@gncom.com)
Fri, 2 Jan 1998 22:10:58 -0500


Draga redakcijo,

Recenica " Pored ove banke, na listi 10 najvecih svetskih banaka je sest
Japanskih ... " treba da glasi: " Bank of Tokyo je prva na listi 10
najvecih svetskih banaka, na kojoj se nalaze jos 5 Japanskih banaka
(.......)

Molim vas da me, ukoliko objavite moj komentar, o tome obavestite.

Dragi Juskovic