ZORANE PREUZMI KORMILO NA TITANIKU !!!

Shaskevich (Shaskevich@aol.com)
Fri, 16 Jan 1998 09:06:02 EST


Kormilo su vec preuzele albanske zene. Srpkijne su preuzele kormilo na
ginekoloskim klinikama.