Saopstenje ANEM-a

Veran Matic (matic@b92.opennet.org)
Tue, 27 Jan 1998 10:02:30 +0100


S A O P Š T E N J E A N E M - a

Beograd, 27.01.1998.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija skrece paznju javnosti na
najnoviji razvoj sudske prakse u oblasti prava elektronskih medija. Naime,
nedavno su donete dve oprecne sudske odluke beogradskih sudova koje su u
vezi sa ostvarivanjem slobode javnog informisanja - prvu je doneo Prvi
opštinski sud u Beogradu, a drugu Privredni sud u Beogradu.
Rešenjem Prvog opštinskog suda odredena je privremena mera kojom je sudija
pojedinac Branka Maksimovic Micic nalozila tuzenom - drzavi SRJ - da
tuziocu - "Radio OZON"-u iz Sremske Mitrovice - odmah vrati oduzeti
predajnik i omoguci dalje nesmetano emitovanje radio programa tuzioca. Bez
obzira na pravnu sudbinu ovog rešenja, ANEM pokazuje svoju punu podršku
hrabrosti sudije koja je ovakvu odluku donela i pravnim principima na
kojima je ta odluka zasnovana. Prilikom donošenja ove odluke, sud je po
svemu sudeci usvojio nacelo da nepoštovanje sopstvenih zakonskih obaveza od
strane drzave - u konkretnom slucaju, neraspisivanje konkursa za dodelu
radio-frekvencija od strane Vlade Srbije - ne moze biti tumaceno na štetu
privatnopravnih lica, u konkretnom slucaju "Radio OZON"-a, vec samo na
štetu same drzave.
Sa druge strane, rešenjem Privrednog suda u Beogradu odbijen je upis
proširenja delatnosti preduzeca "RRominterpress" u sudski registar
delatnošcu emitovanja radio i televizijskog programa. "RR?minterpress" je
preduzece koje ima nameru da emituje program Romske nacionalne manjine.
Registracija za obavljanje ove delatnosti je, inace, prvi moguci pravni
korak u pravcu osnivanja radiodifuznog javnog glasila prema vazecim
propisima u SRJ. U obrazlozenju svoje odluke sud je naveo da se upis odbija
pošto podnosilac zahteva nije prilozio dokaz da je od Vlade Srbije dobio na
korišcenje radio-frekvenciju. Na zalost, Privredni sud u Beogradu odlucio
je da od podnosioca zahteva trazi dostavljanje dokumenta koji je, zbog
nepoštovanja zakonskih obaveza od strane Vlade Srbije nemoguce dostaviti,
(izricita odredba Zakona o Radio televiziji da se konkurs za dodelu
frekvencija raspisuje najmanje jednom godišnje, a Vlada to ne cini od 1994.
godine) i time iskazao drugaciji pravni stav od onoga iznetog u odluci
Prvog opštinskog suda.
ANEM ovom prilikom takode ukazuje i na još uvek nerešeni slucaj zatvorene
RTV "SAN" iz Novog Pazara u Sandzaku, koja je jedina TV stanica kojoj i
pored uputstva Ministarstva za telekomunikacije do danas nije vracena
oduzeta oprema, iako je drugim radio i TV stanicama u Srbiji vracena sva
oprema oduzeta u predizbornoj akciji zatvaranja elektronskih medija.
ANEM smatra da ovakva neujednacena primena prava, koja za propuste
drzavnih organa posledice prevaljuje na privatnopravna lica - radio i TV
stanice, nikako ne doprinosi razvoju slobode medija u našoj drzavi i
predstavlja još jedan dokaz da rezim još uvek pokušava da na svaki nacin
onemoguci razvoj nezavisnih elektronskih medija.
ANEM posebno istice svoje zaljenje što se pravno shvatanje, po prvi put
primenjeno u odluci Prvog opštinskog suda, ne primenjuje i u radu drugih
sudova, ali izrazava nadu da ce se praksa sudova i drugih nadleznih
drzavnih organa u buducnosti menjati u pravcu vece zaštite prava na slobodu
izrazavanja. Ovakva nejedinstvena primena prava je po mišljenju ANEM-a
posledica namerno odrzavane nesaglasnosti koje postoje izmedu propisa koji
regulišu oblast elektronskih medija u Jugoslaviji, što je još jedan razlog
za što hitnije regulisanje ove oblasti donošenjem novih propisa.

Za Asocijaciju nezavisnih elektronskih medija,


Veran Matic, predsednik

--
Veran Matic, Editor in Chief		         tel: +381-11-322-9922
Radio B92, Belgrade, Yugoslavia			     fax: +381-11-324-8075

Radio B92 Official Web Site --- http://www.opennet.org/