Privatizacija:"Na vuka vika, a lisice meso jednu"

mikatic@interlog.com
Thu, 05 Feb 1998 14:07:21


Re: DR DRAGAN DJURICIN O TRANSFORMACIJI PREDUZECA PO POSEBNOM PROGRAMU
VLADE SRBIJE (Nasa borba" 4.II.1998)

Sudeci po argumentima koji su izneseni u citiranom clanku, tamo jos uvijek
caruje ekonomska logika Edvarda Kardelja: drustvenim preduzecima se prvo
nametnu opsti uslovi privredjivanja u kojima ne bi mogao opstati ni takav
dzin kakav je na pr. General Motors, a zatim se svi cude kada takva
preduzeca imaju vece obaveze od sredstava kojima raspolazu. "Pojedina
preduzeca", kaze se u citiranom clanku, "imaju vece obaveze od sredstava
(dakle, negativan kapital) sto znaci da su izgubila i predmet svojinske
transformacije. Ipak, umesto likvidacije, nastojace se da se ova preduzeca
transformisu, jer su reprodukcionim vezama gusto utkana u privredu i
njihovo gasenje bi dovelo do ozbiljnih poremecaja".

Odgovorno tvrdim da bi u normalnim opstim uslovima privredjivanja kojima ne
bi dominirala ekonomska logika Edvarda Kardelja, sva ta preduzeca uspjesno
poslovala. Najveci iznos nepodmirenih obaveza potice iz kreditnih obaveza
prema bankama u kojima je uracunata godisnja kamatna stopa od 50% i vise
posto. Takodjer odgovorno tvrdim da bi sve te obaveze mogle biti iskljucene
iz racunice, bez ikakvih, ponavljam BEZ IKAKVIH losih posljedica za
privredu Srbije. Ovako sve lici na onu narodnu " na vuka vika, a lisice
meso jedu".

Mirko Katic