saopstenje anema

Veran Matic (matic@b92.opennet.org)
Tue, 10 Feb 1998 13:04:21 +0100


SAOPSTENJE ANEMA POVODOM IZJAVE SEKRETARA U REPUBLICKOM MINISTARSTVU ZA
INFORMACIJE VUKOJA LUKICA DNEVNOM LISTU POLITIKA

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija skrece paznju javnosti na
izjavu gospodina Vukoja Lukica, sekretara u republickom ministarstvu
informacija Srbije, datu dnevnom listu Politika, objavljenu u broju toga
lista od 10. februara 1998. godine. U toj svojoj kratkoj izjavi gospodin
Lukic, koji je inace u Ministarstvu za informacije Srbije zaduzen da vodi
registar sredstava javnog informisanja, sto ga cini izuzetno bitnim
sagovornikom za ovu temu, izjavio je da savezno ministarstvo
telekomunikacija moze da izdaje samo privremene dozvole za frekvencije,
premda je za trajniju raspodelu frekvencija nadlezna Vlada Republike
Srbije, i to prema odredbama republickog Zakona o radio televiziji. ANEM
istice da ovakva izjava samo potvrduje primedbe i strahovanja Asocijacije
da ce cak i stanice koje dobiju radio frekvenciju ili TV kanal prema
odredbama raspisanog javnog oglasa ostati nelegalne, a time i izlozene
mogucnosti zatvaranja, sa aspekta vazecih republickih propisa. Prema stavu
pravnih savetnika ANEM-a, ovakav stav gospodina Lukica je, striktno pravno
posmatrano, ispravan, mada se to sa izvesnoscu ne moze tvrditi obzirom da u
pogledu propisa o dodeli radio frekvencija postoje brojne neusaglasenosti
vazecih zakona, na sta je ANEM i ranije skretao paznju.
ANEM posebno naglasava da je ovakva izjava sluzbenika Ministarstva za
informacije Srbije koji rukovodi registrom sredstava javnog informisanja u
najmanju ruku zabrinjavajuca, posto se ova izjava moze protumaciti i tako
da upis u taj registar, koji predstavlja poslednji korak u postupku
legalizacije medija, nece biti izvestan cak i za one stanice koje dobiju
privremenu frekvenciju prema odredbama raspisanog javnog oglasa.
Zbog ovog i drugih mogucih problema u vezi sa raspisanim javnim oglasom,
ANEM je zatrazio sastanak sa nadleznima u saveznom ministarstvu
telekomunikacija, pa se nada da ce sve nedoumice uskoro biti razjasnjene, o
cemu ce javnost bez odlaganja biti obavestena.

U Beogradu, 10.02.1998. Za ANEM,

Veran Matic, predsednik


--
Veran Matic, Editor in Chief		         tel: +381-11-322-9922
Radio B92, Belgrade, Yugoslavia			     fax: +381-11-324-8075

Radio B92 Official Web Site --- http://www.opennet.org/